Island

Islandi osalemine tööohutuse ja töötervishoiu alases Euroopa koostöös.Islandi töökeskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse seadus

nr 46/1980 on suunatud ohutu ja tervisliku töökeskkonna tagamisele,

mis vastaks ühiskonna üldisele sotsiaalsele ja tehnilisele arengutasemele

ning looks töökohtadel tingimused ohutuse ja tervishoiuga seotud

probleemide lahendamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele

,

tööandjate ja töövõtjate soovidele ning

Tööohutus- ja Töötervishoiuameti suunistele

.Seadus hõlmab kõiki tegevusi, millesse on kaasatud töötajaid,

olgu siis ettevõtte omanikena või töövõtjatena

. Tööandjad on kohustatud tagama nõuetekohase ja sobiva töökeskkonna, ohutuse ning ohtude

ennetamise.


Teabekeskuste kontaktandmed

Vinnueftirlitið
Dvergshöfði 2
110 Reykjavik
Island
Contact person:
Sigurdur SIGURDSSON
E-posti aadress: siggi [at] ver [dot] is