Albaania

Pärast stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu allkirjastamist 2006. aasta juunis sai Albaaniast stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi osa. Sellega seoses on tehtud märkimisväärseid töötervishoiu ja tööohutuse alaseid edusamme. Valitsus koostas ja parlament võttis vastu riikliku töötervishoiu ja tööohutuse strateegia.


Koostatud on töötervishoiu ja tööohutuse seadus, mis ootab parlamendi heakskiitu. Koordineeritakse töötervishoiu ja tööohutusega tegelevate institutsioonide tegevust ning tugevdatakse sotsiaalset dialoogi. Riikliku töötervishoiu ja tööohutuse skeemi toimimise seisukohast on väga oluline Albaania osalemine Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) võrgustikus ning agentuuri toetus riigi kontaktasutusele.


Riigi kontaktasutusel on neli strateegilist ülesannet: riikliku võrgustiku korraldamine; agentuuri nõuandemenetlustes osalemine; riigi kontaktasutuse veebilehe haldamine; ning Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala kampaania korraldamine.


Teabekeskuste kontaktandmed

Inspektorati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore
Rr. Dervish Hima
-- Tirana
Albaania
Contact person:
Eda BEQIRI
E-posti aadress: Eda [dot] Beqiri [at] sli [dot] gov [dot] al