Horvaatia

Horvaatia Vabariigis on peamine tööohutuse ja töötervishoiu haldusorgan töö- ja pensioniministeerium. Tööohutuse ja -tervishoiu rakendamisega töökohal tegelevad veel neli asutust:

  • Tööohutuse parandamise instituut on peamine riigiasutus, mis vastutab tööohutuse seire ja parandamise eest.
  • Tervishoiuministeeriumi järelevalve all tegutsev Horvaatia tervisekaitse ja tööohutuse instituut pakub professionaalset nõustamist ja abi.
  • Tervishoiuministeeriumi järelevalve all tegutsev Horvaatia tervisekindlustusfond rahastab tervisekaitset ja ohutust töökohal.
  • Töö- ja pensioniministeeriumi koosseisu kuuluv tööinspektsioon on haldusorganisatsioon, mis kontrollib töötervishoiu ja -ohutuse eeskirjade rakendamist.

Teabekeskuste kontaktandmed

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb
Horvaatia
Contact person:
Ana AKRAP
Tel: +385 0000 0000
E-posti aadress: ana [dot] akrap [at] mrms [dot] hr