Madalmaad

Madalmaades on tööohutuse ja –tervishoiu poliitika eest esmane vastutus tööandjal ja töötajatel. Seaduse järgi tuleb ettevõtte töötingimuste osas jõuda kokkuleppele. Tööohutuse ja –tervishoiu meetmete koostamisel osalevad ka valdkonna ametiühingud ja ametiühinguliidud. Hiljutise uuendusena koostatakse tööandjate ja töötajate kokkulepete sõlmimiseks kogu sektori ulatuses tööohutuse ja –tervishoiu kataloogid. Nendes on esitatud meetmete ja lahenduste loetelu, millest sektori ettevõtted saavad nõuetele vastamiseks teha valiku.


Valitsus (sotsiaal- ja tööhõiveministeerium) lubab ettevõtetele heade töötingimuste edendamisel rohkem vabadust. Nõuete aluseks on töötingimuste seadus (Arbowet), töötingimuste otsus (Arbobesluit) ja töötingimuste määrus (Arboregeling) (ingliskeelne täistekst). Nõuete järgimist kontrollib tööinspektsioon. Nõuete järgimisel on tähtis roll tööohutuse ja –tervishoiu kataloogidel. Rohkesti teadmisi, teavet ja kogemust on koondatud teabekeskusesse. Tööandjate organisatsioonide, ametiühingute ja valitsuse esindajad teevad teabekeskuses koostööd, vahendades kogu Euroopa tööohutuse ja –tervishoiu teavet. Teabekeskust korraldab TNO Kwaliteit van Leven.


Lisateave Madalmaade tööohutuse ja -tervishoiu kohta on hollandi ja inglise keeles Madamaade teabekeskuse veebilehel.


Teabekeskuste kontaktandmed

TNO Prevention, Work & Health
Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden
Madalmaad
Contact person:
Jos DE LANGE
Tel: +31 88 86 65292
E-posti aadress: Organisatie-TNO-FocalPointNederland [at] tno [dot] nl