Tervislike töökohtade hea tava auhinnad

Healthy Workplaces Good Practice Awards

© EU-OSHA

Auhinnad on osa tervislike töökohtade kampaaniatest ja tunnustavad organisatsioone, kes juhivad tööohutust ja töötervishoidu aktiivselt.

Osalemine on suurepärane viis, kuidas edendada olulisi ohutus- ja tervishoiuküsimusi oma organisatsioonis. Võistlus võib oluliselt motiveerida ka tööohutuse ja töötervishoiu parandamisel.

EU-OSHA korraldab võistlust koos ELi liikmesriikidega alates 2000. aastast. Auhinnad tunnustavad silmapaistvaid ja uuenduslikke tööohutuse ja töötervishoiu saavutusi. Auhinnad aitavad juhtida tähelepanu tööohutuse ja töötervishoiu heade tavade eelistele ning on teabe jagamise ja heade tavade edendamise platvormiks Euroopas.

Kõiki kandidaate hindab kõigepealt riigi tasandil EU-OSHA koordinatsioonikeskuste võrgustik. Seejärel osalevad riikide parimad üleeuroopalisel võistlusel, kus valitakse üldvõitjad.

Neid häid tavu propageeritakse ja tunnustatakse auhinnatseremoonial, mis toimub kampaania viimasel aastal.