Tervislike töökohtade hea tava auhinnad 2018–2019

Keywords:

Selles voldikus tutvustatakse auhinnatud ja tunnustatud hea tava näiteid uuenduslike lähenemisviiside kohta, mida kasutavad organisatsioonid üle Euroopa, et kõrvaldada või vähendada töötajate kokkupuudet ohtlike ainetega. Nende näidete puhul ei piirduta üksnes õigusaktide järgimisega ning antakse selge ülevaade eelistest, mida toob kaasa ennetav lähenemine tööohutusele ja töötervishoiule ning ennetuskultuuri järkjärguline juurutamine, milles osalevad töötajad, juhtkond ja eksperdid.

Kõik esitatud näited järgivad ennetusmeetmete hierarhiat ja rakendavad STOP-põhimõtet, mis tähtsustab ohtlike ainete kõrvaldamist ja asendamist ning kollektiivseid meetmeid isikukaitsemeetmete asemel. Näited on ajas jätkusuutlikud ning neid on võimalik üle kanda teistesse ettevõtetesse, valdkondadesse ja liikmesriikidesse, lisades väärtust olemasolevatele tavadele ja arvestades samas enamiku Euroopa ettevõtete (st väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete – VKEde) vajadusi.

Laadi alla in: en | fr |