Tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade järgimise parandamine

© EU-OSHA/Jim Holmes

Et töö struktuur, korraldus ja kontroll muutuvad jätkuvalt, on olulisem kui kunagi varem tagada, et ettevõtjad täidaksid töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjadest tulenevaid kohustusi. EU-OSHA tegevuses, mis toetab tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade järgimist (2021–2024), vaadeldakse tegureid, mis mõjutavad tööohutuse ja töötervishoiu standardite järgimist, eesmärgiga edendada organisatsioonilist konteksti, mis toetab ettevõtjate tegevust töötajate ohutuse ja tervise kaitsmisel.

Parem tööohutuse ja töötervishoiu nõuete järgimine ettevõtetes

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuete järgimine võib olla keeruline, eriti mikro- ja väikeettevõtetes. Varasemates EU-OSHA uuringutes on siiski leitud, et nõuete järgimisele on suur mõju teatud välisteguritel:

  • eeskirjade õiguslik jõustamine,
  • tarneahela mõjud,
  • tööohutuse ja töötervishoiu sisseostetavad teenused,
  • ühiskondlikud või valdkondlikud standardid,
  • rahaline abi.

Selle tegevuse eesmärk on võtta nende järelduste järelmeetmeid, millega vaadatakse läbi olemasoleva toetuse liigid ja uuritakse järgimise toetamise uuenduslikke strateegiaid. Kuigi tähelepanu keskmes on mikro- ja väikeettevõtted, arvestatakse ka suuremate ettevõtete tähtsat rolli järgimist edendava keskkonna loomisel.

Uurimisprogrammi etapid

Esialgse tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade järgimise põhjaliku ülevaate põhjal tuvastati edasisteks põhjalikeks uuringuteks kaks peamist uurimisharu.

  • Esimene on seotud tööohutuse ja töötervishoiu edendamise turupõhiste lähenemisviisidega ning selles vaadeldakse poliitikat ja strateegiaid, mis mõjutavad suhteid tarneahelas, et parandada tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade järgimist, pöörates eritähelepanu põllumajandus- ja toidutootmis- ning ehitussektorile.
  • Teine keskendub riigi mõjudele, st tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade järgimise regulatiivsetele ja jõustamise lähenemisviisidele, et tuvastada inspektsioonide ning ennetusteenistuste uuenduslikud tavad tööohutuse ja töötervishoiu toetamiseks.

COVID-19 mõju tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade järgimisele

Põhjalikus ülevaates tuvastatakse ka vajadus uurida, kuidas COVID-19 tekitatud probleemid mõjutavad tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade järgimist. See on kõige ilmsem põllumajandus- ja toidutootmis- ning ehitussektoris, sest nende sektorite töötajad on ühed neist, keda pandeemia ja tarneahela häired enim mõjutavad. Uuringu eesmärk on anda teavet selliste poliitikameetmete väljatöötamiseks, mis parandavad töötingimusi, aidates ettevõtjatel järgida tööohutuse ja töötervishoiu eeskirju.