E-juhendid / e-vahendid

Meie interaktiivsed ja mitmekeelsed e-juhendid ja e-vahendid pakuvad teavet, juhiseid ja praktilisi näiteid selle kohta, kuidas juhtida töökohal tööohutust ja -tervishoidu. Kohandatud sisu abil püütakse parandada paljude ELi sektorite tööandjate, töötajate, personalijuhtide, tööohutuse ja -tervishoiu asjatundjate ja ekspertide teadmisi, arusaamist ja teadlikkust kaasaja tööohutus- ja töötervishoiuprobleemidest.