EU-OSHA sõnastikud

EU-OSHA mitmekeelsed sõnastikud koosnevad tööohutuse ja töötervishoiu mõistetest, mis on rühmitatud teadmiste domeeni või valdkondade kaupa. Mõisted ja nende määratlused on tähestikulises järjekorras.

EU-OSHA on koostanud need sõnastikud tervislike töökohtade kampaaniate raames, et tagada konkreetsete kampaaniatega seotud põhimõistete järjekindel edastamine. Need sisaldavad tööga seotud mõisteid ja määratlusi ning näiteid valdkonniti enim kasutatavate mõistetega.