Ohtlike ainete e-vahend

Kas teie ettevõttes kasutatakse ohtlikke aineid? Kas olete täiesti teadlik oma õiguslikest kohustustest? Meie ohtlike ainete e-vahend saab teid aidata. See on interaktiivne veebipõhine juhend, mis pakub tööandjatele toetust ja nõuandeid, mida nad töökohal ohtlike ainete tulemuslikuks haldamiseks vajavad.

See pakub teie sisendandmete põhjal teile kohandatud ja kergesti mõistetavat heade tavade ja taustateavet, näiteks seoses riskide, märgistamise, õigusaktide, ennetusmeetmete ja palju muuga. E-vahend genereerib aruande ohtlike ainete haldamise olukorrast teie ettevõttes ning annab seejuures soovitusi olukorra parandamiseks.