ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2021–2027

Image

Euroopa Komisjoni töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2021–2027 määratleb töötajate tervise ja ohutuse parandamise tähtsaimad prioriteedid ja meetmed ning käsitleb kiireid muudatusi majanduses, demograafias ja töökorralduses.

Strateegilised prioriteedid

Strateegiline raamistik on kolmepoolne – selles osalevad ELi institutsioonid, liikmesriigid, sotsiaalpartnerid ja muud sidusrühmad – ning see keskendub kolmele põhiprioriteedile:

  1. muutuste prognoosimine ja haldamine rohepöörde, digipöörde ja demograafiliste muutuste kontekstis;
  2. tööga seotud õnnetuste ja haiguste ennetus ning tööga seotud surmajuhtumite nulleesmärgi poole püüdlemine;
  3. suurendada valmisolekut praeguste ja tulevaste tervisekriiside suhtes.

Raamistiku rakendamine – ühes põhirollis on EU-OSHA

Raamistiku edu oleneb rakendamisest ELi, riikide, sektorite ja ettevõtete tasandil, eelkõige jõustamisest, sotsiaaldialoogist, rahastusest, teadvustamisest ja andmete kogumisest. Ulatusliku partnerivõrgustiku kaudu saab EU-OSHA soodustada tegevust, koostööd ja teabevahetust ning raamistiku eesmärkide saavutamist.

EU-OSHA tulevikusuundade uuringute ja ülevaateprojektidega prognoositakse riske ja leitakse prioriteete, et anda teavet tööohutuse ja tööohutuse ja töötervishoiu tava ja poliitika arendamiseks sellistes valdkondades nagu digitaliseerimine, rohelised töökohad ning stress ja psühhosotsiaalsed riskid. EU-OSHA pakub ka lihtsalt kasutatavaid vahendeid, millega töökohad saavad rakendada ennetust praktikas, sealhulgas arvukalt juhendeid, et aidata kaasa töötajate ohutusele pandeemia ajal, seda nii eesliinitöötajate jaoks kui ka kodunt töötamisega kohanemisel. Osalus kantserogeenide tegevuskavas ja ameti korraldatavad tervislike töökohtade kampaaniad näitavad ameti pühendumist ELi tööohutuse ja töötervishoiu poliitika üheks aluseks oleva ennetuskultuuri edendamisele kogu Euroopas ja mujal.

ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2021–2027