Pressitalitus

Mis on uut?
SuCo-Construction-and-Agri-Food

Väljaannete sarjas, mis käsitleb, kuidas ostjate ja tarnijate suhted ehitus- ja põllumajanduslikus toidutööstuses võivad parandada tööohutust ja...

ENSHPO

Tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistid tõstavad uues aruteludokumendis esile ennetusteenuste eeliseid ja puudusi Euroopa riikides. Dokumendis on...

Üldiselt on sidusrühmad väljendanud suurt rahulolu EU-OSHA tööga ning 87% teatas, et nad on rahul või väga rahul. Nende hinnang hõlmab ka EU-OSHA...

Koostöös EU-OSHA riiklike teabekeskustega korraldataval tervislike töökohtade hea tava auhinnakonkursil tunnustatakse igat liiki organisatsioone kogu...

Digipööre muudab töökohti, muutes tehisintellektipõhise töötajahalduse tehnoloogiad tööohutuse ja -tervishoiu prioriteetseks valdkonnaks. Uurime oma...