You are here

Pressitalitus

Mis on uut?
22/01/2019

Selles väljaandes kirjeldatakse uute meetodite väljatöötamist, et hinnata ohtlike ainetega kokkupuutuvate töötajate arvu ELis ja kokkupuute ulatust. Uuringu eesmärk oli teha kindlaks ained ja sektorid, mis on töötajatele kõige ohtlikumad, uurides ajatrende.

Eesmärk oli mitte üksnes anda ülevaade ohtlike ainete kasutamisest, vaid töötada välja meetod, mida saaks uuesti kasutada tulevaste trendide ja arengute jälgimiseks.

Pressiteated

29/11/2018 - 01:45

Uues aruandes avaldab EU-OSHA 2-aastase suurprojekti tulemused eesmärgiga prognoosida digiteerimise mõju töötervishoiule ja tööohutusele Euroopa Liidus. Visiooniprojekti lõpptulemused toovad esile IKT-tehnoloogiate arengu, nende võimaliku mõju töö iseloomule ja korraldusele ning võimalikele kaasnevatele tööohutuse ja töötervishoiu probleemidele ja võimalustele.