You are here

Pressitalitus

Mis on uut?
15/04/2016

15. aprillil 2016. aastal alustab EU-OSHA Brüsselis koos Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Madalmaadega oma 2016.–2017. aasta kampaaniat „Tervislikud töökohad sõltumata east”. Uues kampaanias keskendutakse jätkusuutlikule töötamisele ja täisväärtusliku eluperioodi pikendamisele alates tööelu algusest ning rõhutatakse riskide ennetamise tähtsust kogu karjääri vältel.

Pressiteated

15/04/2016 - 11:30

Euroopa Komisjon ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur algatasid täna Brüsselis koostöös ELi eesistujariigi Hollandiga kaheaastase kogu Euroopat hõlmava kampaania:„Tervislikud töökohad igale vanusele”, mis on maailma suurim kampaania selles valdkonnas. Kampaaniaga peetakse silmas tööjõu vananemist ja keskendutakse kestlikule töötamisele, töökoha ohutusele ja töötajate tervisele. See on õigeaegne meeldetuletus selle kohta, et tänased noored töötajad on tulevased vanemaealised töötajad.

30/03/2016 - 02:00

Täna avaldab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) teise uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER-2) ülevaatliku aruande, mille jaoks küsitleti 2014. aastal 36 Euroopa riigis ligi 50 000 ettevõtet. Aruande põhiteemad on üldine töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine ning konkreetselt psühhosotsiaalsete riskide juhtimine ning töötajate osalus tööohutuse ja töötervishoiu juhtimisel.