You are here

Pressitalitus

Mis on uut?
13/12/2016

Euroopa töötajad vananevad ning tõhus vanusepõhine juhtimine töökohal on ohutute ja tervislike töötingimuste tagamiseks kogu tööelu kestel väga tähtis.

Praeguse kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ osana avaldati ka asjakohane infograafik. See kirjeldab Euroopa vananevat tööjõudu mitmest aspektist ja näitab eduka vanusepõhise juhtimise põhilisi komponente. Infograafik tõstab esile vajaduse tasakaalustada personaliressursse ja tööga seotud tegureid ning viia töökeskkond vastavusse töötajate muutuva võimekusega.

Pressiteated

11/11/2016 - 01:30

Sel aastal võitis tervislike töökohtade filmiauhinna „Olla õpetaja“ („To Be a Teacher“, originaalpealkiri „Zwischen den Stühlen“), mille režissöör on Jakob Schmidt Saksamaalt. Auhind, mida toetab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA), antakse parimale tööteemalisele filmile Leipzigi rahvusvahelisel dokumentaal- ja animafilmide festivalil (DOK Leipzig). Filmis tõstetakse esile noorte õpetajate keerulisi töötingimusi.