Pressitalitus

Mis on uut?
12/11/2019
Euroopa juhtivad tööohutuse ja töötervishoiu eksperdid ja poliitikakujundajad ühendavad jõud ELi institutsioonide ning EU-OSHA riiklike...
05/11/2019
Auhinnatud film räägib noorest mehest Antoninist, kes on pikaajalisest haigusest kurnatud, ja jälgib tema tööd lindude varjupaigas. Film ühendab...
21/10/2019
Miljonid töötajad kogu Euroopas puutuvad töökohal sageli kokku ohtlike ainetega ning neid aineid kasutatakse üha enam. Kokkupuude võib kahjustada...
17/09/2019
2018.–2019. aasta konkurss on EU-OSHA kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ keskne osa. EU-OSHA tegevdirektor dr Christa...
25/06/2019
EU-OSHA ja Daimler toetavad mõlemad ülemaailmset kava Vision Zero , mis põhineb veendumusel, et kõik õnnetused, haigused ja vigastused töökohal on...

Pages

Pages