You are here

Pressitalitus

Mis on uut?
12/07/2016

Kas teie organisatsioon soovib edendada vastutustundlikku ettevõtlust, tööohutuse ja töötervishoiu meetmeid, et need jõuaksid laiema üldsuseni, ning osaleda sarnase mõtteviisiga rahvusvaheliste rühmade koostöövõrgustikus?

Kas teie meediaorganisatsioon soovib parandada oma mainet, võrgustikku ja nähtavust?

Sel juhul kandideerige nüüd, et hakata kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east” partneriks.

Pressiteated

28/06/2016 - 01:45

Mitmel põhjusel on tööõnnetuste ja kutsehaiguste risk Euroopa mikro- ja väikeettevõtetes suurem kui suuremates ettevõtetes. EU-OSHA käivitas ettevõtete tööohutuse ja töötervishoiu parandamiseks projekti, mille eesmärk on tuvastada põhimõtete, strateegiate ja praktiliste lahenduste edutegurid. Projekti esimese etapi tulemused on ilmunud ja neid arutati sidusrühmade seminaril.

21/06/2016 - 01:45

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) on kinnitanud esimese laine ametlikud kampaaniapartnerid ja meediapartnerid, kes ühinevad 2016.–2017. aasta üleeuroopalise kampaaniaga „Tervislikud töökohad sõltumata east“. Ametlike kampaaniapartnerite võrgustikku kuuluvad Euroopa ja rahvusvahelised ettevõtted ja organisatsioonid, mis esindavad mitmesuguseid sektoreid, sh tööandjate ja töövõtjate liidud, tehnoloogiaplatvormid, vabaühendused ja rahvusvahelised suurkorporatsioonid.