You are here

Pressitalitus

Mis on uut?

Pressiteated

04/04/2017 - 01:30

EU-OSHA esitleb uues aruandes detailselt kvalitatiivse uuringu tulemusi töötajate töötervishoius ja -ohutuses osalemise ja nendega konsulteerimise kohta. Uuring on EU-OSHA teise uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER-2) järeluuring ja sellest nähtub, et töötajate esindatus töötervishoiu ja -ohutuse küsimustes väheneb kõikjal Euroopas, juhtkonna töötervishoiu- ja tööohutuses osalemist käsitlevad korralduslikud meetmed on aga tõusu teel. Uuringus vaadeldakse asjaomaste muudatuste mõjutegureid ja võimalikke tagajärgi.