Pressitalitus

Mis on uut?

Pressiteated

17/09/2019 - 01:30

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) tutvustab 14. hea tava auhindade konkursi raames auhinnatud ja tunnustatud näiteid organisatsioonidest, kes on rakendanud uuenduslikku lähenemisviisi, et edukalt ohjata ohtlike ainetega kaasnevaid riske. Auhindadega tunnustatakse organisatsioone, kelle pühendumus tööohutusele ja töötervishoiule on silmapaistev ning kes edendavad tavasid, mis kaitsevad töötajaid ja suurendavad tootlikkust.

25/06/2019 - 01:15

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuur (EU-OSHA) tunneb heameelt, et rahvusvaheline autotootja Daimler võttis kasutusele nende veebipõhise interaktiivse riskihindamissüsteemi (OiRA). Ettevõtte Saksamaa tööohutuse ja töötervishoiu osakond töötas OiRA põhjal välja töökoha riskihindamise vahendi ja kohandas seda ettevõttes kasutamiseks.