Pressitalitus

Mis on uut?

Tehisintellektipõhiste töötajahaldussüsteemide kasutamine võib aidata kavandada tervislikke ja ohutuid töökohti ja -keskkondi, kuid see võib...

Uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete 2019. aasta uuringus (ESENER) viidatakse selgelt digitaliseerimisele kui tekkivale töötervishoiu ja...

EU-OSHA hiljutisel heade tavade vahetamise üritusel, kus kohtus ametlike kampaaniapartnerite erirühm, käsitleti praegusi tööohutuse ja -tervishoiu...

Üha rohkem ettevõtteid võtab kasutusele tehisintellektipõhise töötajahalduse süsteeme, et suurendada efektiivsust ja tootlikkust või tuvastada...

Kaks aruannet juhivad tähelepanu luu- ja lihaskonna vaevuste kõrgele tasemele lastel ja noortel ning rõhutavad varajase ennetamise tähtsust – enne ja...