You are here

Pressitalitus

Pressiteated

23/06/2015 - 13:30

Täna esitleb Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) Brüsselis Euroopa Parlamendis uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teise uuringu (ESENER-2) peamisi järeldusi. Uuringu tulemused, mis põhinevad 36 riigis (sh kõik 28 liikmesriiki) peaaegu 50 000 töökohal kogutud vastustel, annavad üksikasjaliku ülevaate tööohutuse ja töötervishoiuga seotud riskide juhtimisest Euroopa töökohtadel. Kõnealune uuring, mille tulemused on elektroonilise tulemustabeli kaudu hõlpsalt kättesaadavad, on oluline uus vahend poliitikakujundajatele, teadlastele ja valdkonnas tegutsejatele.

18/06/2015 - 02:00

2014. aasta aruandes kirjeldab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) aasta tippsündmusi, millega edendatakse tööohutust ja töötervishoidu eesmärgiga parandada töötingimusi kogu Euroopas. Veebipõhine interaktiivne riskihindamisvahend (OiRA) aitab väikeettevõtjatel tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid täita ning OSHwiki platvorm pakub OSHi kogukonnale uut veebipõhise võrgustiku toimimise viisi.