You are here

Pressitalitus

Mis on uut?
27/11/2018

EU-OSHA tutvustab interaktiivset infograafikut, mis koostati kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ toetuseks.

Infograafik selgitab kasutajatele fakte ja arve ohtlike ainete riskide kohta töötajatele ja nende haldamise kasulikkuse kohta. See on kasutajasõbralik ning hõlmab põhiteavet, näiteks kantserogeenide ohte töökohal ja töötajate erirühmadele avalduvat riski.

Pressiteated

29/11/2018 - 01:45

Uues aruandes avaldab EU-OSHA 2-aastase suurprojekti tulemused eesmärgiga prognoosida digiteerimise mõju töötervishoiule ja tööohutusele Euroopa Liidus. Visiooniprojekti lõpptulemused toovad esile IKT-tehnoloogiate arengu, nende võimaliku mõju töö iseloomule ja korraldusele ning võimalikele kaasnevatele tööohutuse ja töötervishoiu probleemidele ja võimalustele.