You are here

Pressitalitus

Mis on uut?
26/03/2019

EU-OSHA kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ partnerid ja muud eksperdid kogunesid Brüsselisse kahepäevasele üritusele, et vahetada teadmisi ja kogemusi. Osalejad arutasid töötubades ja täiskogu istungitel, kuidas tõkestada töökohas kokkupuutumist kantserogeenide ja muude ohtlike ainetega. Muu hulgas käsitleti valdkondadevahelise tegevuse tähtsust tööohutuses ja -tervishoius, tõhusaid riskihindamissüsteeme ja tihedat teabevahetust kõikidel tasanditel.

Pressiteated

29/11/2018 - 01:45

Uues aruandes avaldab EU-OSHA 2-aastase suurprojekti tulemused eesmärgiga prognoosida digiteerimise mõju töötervishoiule ja tööohutusele Euroopa Liidus. Visiooniprojekti lõpptulemused toovad esile IKT-tehnoloogiate arengu, nende võimaliku mõju töö iseloomule ja korraldusele ning võimalikele kaasnevatele tööohutuse ja töötervishoiu probleemidele ja võimalustele.