Tööohutuse ja töötervishoiu riiklikud õigusaktid

National legislation on safety and health at work

Euroopa Liidu direktiividega sätestatakse töökoha tööohutuse ja töötervishoiu miinimumnõuded. Euroopa Liidu direktiivid rakendatakse liikmesriikide riiklike õigusaktide kaudu.

Liikmesriigid võivad töötajate kaitseks kehtestada rangemaid eeskirju, kuid nende õigusaktid peavad vastama miinimumnõuetele. Seetõttu võivad tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktide nõuded oleneda liikmesriigist.

Riiklike rakendusmeetmete loetelu on EU-OSHA kodulehe jaotises Euroopa direktiivid iga direktiivi kokkuvõtte järel. Kui valite näiteks tööohutuse ja töötervishoiu raamdirektiivi, näete lehekülje lõpus linki veebilehele EUR-Lex, kus on selle direktiivi riiklike rakendusõigusaktide loetelu.

Euroopa Komisjon on teostanud ELi töötervishoiu ja tööohutuse direktiivide praktilise rakendamise hindamise ELi liikmesriikides (2015), mis on kokkuvõtlikult esitatud koondaruandes.

Riiklike tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktide lisateave on riiklikke süsteeme käsitlevates OSHwiki artiklites.

Riiklike õigusaktide kohta saate lisateavet teile huvi pakkuva liikmesriigi EU-OSHA teabekeskuselt.