Kõrgemad ametnikud


Tegevdirektor

William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar on töötanud EU-OSHAs alates 1998. aastast, keskendudes teadusuuringute koordineerimisele ja tekkivatele riskidele, samuti vastutas ta esimese uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER) eest. Aastatel 2012–2021 juhtis ta EU-OSHA ennetuse ja teadusuuringute osakonda, mis töötab välja tööohutuse ja töötervishoiu sisu ameti jaoks. Alates 2021. aastast kuni ametliku ametisse nimetamiseni tegevdirektorina 2023. aastal täitis ta ajutise tegevdirektori rolli.

Williamil on bakalaureusekraad õigusteaduses ja magistrikraad ergonoomikas. Enne EU-OSHAga liitumist tegeles ta akadeemilise teadustööga, uurides ettevõtete ohutuskultuuri, ja töötas erasektoris ergonoomikavaldkonna konsultandina ning töötervishoiu ja -ohutuse projektide teadusjuhina.

Huvide deklaratsioon – elulookirjeldus

Teabevahetuse ja karjääriarenduse üksuse juhataja

Coming soon

Ennetus- ja teadusuuringute talituse ajutine juhataja

Coming soon

Ressursside ja teenuste keskuse juhataja

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo liitus EU OSHA-ga 2023. aasta septembris. Ressursside ja teenuste osakonna juhatajana juhib ta rühma, mis haldab personali-, finants-, hanke-, dokumentatsiooni-, sisekontrolli- ja rajatisehalduse valdkondi.

Enne EU OSHAga liitumist töötas Donianzu üle 16 aasta Vigos asuvas Euroopa Kalanduskontrolli Ametis (EFCA), esmalt finants- ja hankesektori juhatajana ning seejärel ressursside ja IKT-osakonna juhataja asetäitjana.

Huvide deklaratsioon – elulookirjeldus