Twitter Facebook In YouTube Blogger
Select language

Põhipunktid

03/09/2015
Interaktiivsed riskihindamisvahendid on tänapäeval populaarsed, sest neid toetab digitaaltehnoloogiate tohutu areng. Euroopa kõige populaarsemate hulgas on Madalmaade RI&E (kasutusel ühena esimestest...
31/08/2015
Liikmesriikide riiklikud tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktid alluvad Euroopa õigusaktidele. Euroopa õigusaktid on õiguslikult siduvad Euroopa Liidu direktiivid ja mittesiduvad Euroopa Liidu suunised, mille...
20/08/2015
Elekter on igapäevaelu tavaline ja oluline osa, ka töökohal. Elektriohutust rikkudes võivad aga töötajaid saada vigastada või hukkuda või tekitada kahjusid. Elektriga või elektriseadmete lähedal töötades tuleb...
18/08/2015
OSHwiki on ideaalne viis veebis eriteadmiste jagamiseks ning töötervishoiu ja tööohutuse kogukonnas koostöö tegemiseks. OSHwiki artikleid kirjutavad akrediteeritud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialistid ja...
Soovitatavad allikad