Põhipunktid

20/08/2019
„Luu- ja lihaskonna vaevuste töökohas käsitlemise arutlusmaterjalid“ on kasulik uus teabevahend. Selle põhjal saab pidada rühmaarutelusid töökohas või koolitustel. Vahend sisaldab juhiseid juhtkonnale ja...
12/08/2019
2019. a rahvusvahelise noortepäeva teema on „Hariduse muutmine“ . Iga aasta 12. augustil tähistatava noortepäeva eesmärk on teadvustada kogu maailmas noore põlvkonna probleeme. Igal aastal jõuab tööikka...
07/08/2019
EU-OSHA missiooni eesmärk on parandada teadlikkust riskidest, millega töötajad kokku puutuvad, ja nende ennetamise viisidest. Viimase 25 aasta jooksul on amet ja selle partnerid jaganud sihtrühmadele teavet...
01/08/2019
EU-OSHA esitab oma uues aruandes projekti „ Tööohutuse ja töötervishoiu kulud ja tulud “ teise etapi üksikasjalikud tulemused. Selles kirjeldatakse kahte meetodit, mille abil saab hinnata tööga seotud haiguste...
Soovitatavad allikad