Twitter Facebook In YouTube Blogger
Select language

Põhipunktid

23/06/2015
EU-OSHA avalikustab uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teise uuringu (ESENER 2) põhitulemused Euroopa Parlamendis Brüsselis 23. juunil 2015. Uuringus osales 50 000 ettevõtet kogu Euroopast. Uuringust...
18/06/2015
Käesolevas aastaaruandes kirjeldatakse mitmeid viise, mis aitavad kaasa töötingimuste parandamisele kogu Euroopas. 2014. aasta tähtsaimate sündmuste hulka kuulusid ELi uue töötervishoiu ja tööohutuse...
15/06/2015
INRS on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) partner Prantsusmaal ning ta on seni avaldanud kolm veebipõhist interaktiivset riskihindamisvahendit (OiRAt): maanteeveod, toitlustamine ja...
10/06/2015
Avame EU-OSHA uue veebilehe, millel on uus ilme ja kus on lihtne liikuda. Uus veebileht on välja töötatud sooviga paremini näidata meie tegevust ja mida saame teha teie heaks, see on lõimitud EU-OSHA OSHwikiga...
 
Soovitatavad allikad