Põhipunktid

15/02/2018
Uus aruanne, milles analüüsitakse uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teise uuringu (ESENER-2) tulemusi, vaatleb laiemalt Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu tavasid. Aruandes rõhutatakse, et kuigi...
13/02/2018
Ohtlikud ained on jätkuvalt suur ohutus- ja terviseprobleem, mis mõjutab miljoneid töötajaid kogu Euroopas. Kuid kokkupuute ulatust ja kaasnevaid riske sageli alahinnatakse või eiratakse. EU-OSHA peatne...
02/02/2018
Aidake meil ülemaailmsel vähi vastu võitlemise päeval #WorldCancerDay tõsta teadlikkust vähist – tööga seotud surmajuhtumite peamine põhjus Euroopa Liidus – ja selle ennetamisest. EU-OSHA pidas hiljuti...
25/01/2018
Juhtivad tööohutuse ja töötervishoiu eksperdid ning poliitikakujundajad arutlevad EU-OSHA korraldatud seminaril, kuidas tagada tööohutust ja töötervishoidu mikro- ja väikeettevõtetes. Seminaril osaleb ka...
Soovitatavad allikad