Uute riskide tuvastamine

©EU-OSHA/Filip De Smet

Sektorispetsiifilised riskihindamisvahendid mikro- ja väikeettevõtetele

© EU-OSHA / Photo Competition 2009 / Paolo Zitti

Põhipunktid

Source: VAKOS XT, a.s.

23/01/2020
The Czech pharmaceutical company VAKOS XT, a.s., became one of this year’s Good Practice Awards winners for developing measures to protect police and rescue services personnel from exposure to illegal...
16/01/2020
Pidevalt muutuv töömaailm põhjustab uusi töötajate ohutuse ja tervise riske ning me peame vahetama teavet ja jagama häid tavu äriühingute ja liikmesriikide vahel, et jõuda ettevõtete, keskuste ja kohalike...

Source: Eiffage Infrastructures

09/01/2020
The French road construction and maintenance company Eiffage Infrastructure received a Good Practice Award 2018-19 for developing a system that removes completely the risks of workers and the environment...