Sisu juurde | Navigatsioonivaatesse

Isiklikud vahendid
Otse sisu juurde. Otsi KKK Abi Meie agentuurist

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Vali keel:

Agentuuri võrgustik
Loading
Oled siin: Algus

Tipphetked

Euroopa tippettevõtteid ja -organisatsioone tunnustatakse tööstressi vähendamise eest

2015-03-05

EU-OSHA kampaania „Tervislikud töökohad – vähem stressi” raames toimus tseremoonia, mida juhatasid Euroopa Liidu volinik Marianne Thyssen ja EU-OSHA direktor Christa Sedlatschek. Tseremooniale saabus kokku üle saja ametliku kampaaniapartneri, kes on võtnud meetmeid, et vähendada töökoha psühhosotsiaalseid riske ja stressi.
 

Lisateave…

8. märts – rahvusvaheline naistepäev

2015-03-04

Üle 100 aasta on rahvusvahelisel naistepäeval tähistatud kogu maailma naiste majanduslikke, poliitilisi ja sotsiaalseid saavutusi ning edendatud suuremat soolist võrdõiguslikkust. Naised moodustavad Euroopa Liidu töötajatest 45%, kuid endiselt on paljud töökohad kavandatud pigem meestöötajaile. Tööohutuse ja -tervishoiu küsimused vajavad sootundlikumat lähenemist, mis muudaks naiste tööelu tervislikumaks, ohutumaks ja viljakamaks.

Lisateave…

Soovitage OSHmaili sõbrale

2015-02-24

Enam kui 67 000 tellijat on teiega samal arvamusel. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri uudiskirja tellijana teate, kui tähtis on olla uudistega kursis. OSHmail saadab iga kuu ülevaate tööohutuse ja töötervishoiu värsketest uudistest, sündmustest ja arengutest kogu maailmas.

Võib-olla on teil kolleege, partnereid või võrgustikurühmi, kes samuti tunnevad tööohutuse ja töötervishoiu vastu huvi? Ehk aitate meil levitada teavet OSHmailist, saates edasi selle sõnumi.

Sõbrale teatamiseks klõpsake siia!

OSHMaili tellimine

Tänades, OSHmaili meeskond

Lisateave…

Üleeuroopalise ettevõtete teise uuringu esmased tulemused

2015-02-12

Avaldatud on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) põhiuuringu, uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu teise väljaande (ESENER-2) põhitulemuste ülevaade.
Ligikaudu 50 000 Euroopa ettevõtet küsitleti töötervishoiu ja -ohutuse teemadel, keskendudes psühhosotsiaalsetele riskidele ning töötervishoiu ja -ohutuse juhtimisele.
Küsimused käsitlesid ettevõtete peamisi riskitegureid. Vastajad selgitasid, kuidas ja miks nad riske ohjavad ning mis takistab ennetust.

Laadige alla ESENER-2 esmased tulemused (inglise keeles)

Lisateave…

Tähelepanu keskmes

Tervislike töökohtade kampaania 2014–2015

Psühhosotsiaalsed riskid võivad esineda igas töökohas ja iga töökoha kvaliteet on olulisel määral seotud töötajate stressitasemega.

Euroopa Parlamendi eakate töötajate projekt

Euroopa Parlamendi eakate töötajate töötervishoiu ja -ohutuse projekt

Napo: ohutusteave naeratuse saatel

Saa tuttavaks tavalise töötajaga, kellest sai filmitäht. Napo tegutseb multifilmimaailmas ning tema tummfilmid meeldivad nii täiskasvanud kui noortele töötajatele.

ESENER: Uute ja tekkivate riskide 
Euroopa ettevõtete uuring

Uuri, kuidas Euroopa ettevõtete juhid ja töötajate esindajad juhivad töökohal ohutus- ja terviseriske.

OiRA: veebipõhine interaktiivne riskihindamissüsteem

Tutvu meie tasuta veebirakenduse ja kasvava partnervõrgustikuga, mis võimaldab väike- ja mikroettevõtjatel töötada välja endale sobivad riskihindamisvahendid.