You are here

Põhipunktid

20/08/2019

© EU OSHA/INSHT

„Luu- ja lihaskonna vaevuste töökohas käsitlemise arutlusmaterjalid“ on kasulik uus teabevahend. Selle põhjal saab pidada rühmaarutelusid töökohas või koolitustel. Vahend sisaldab juhiseid juhtkonnale ja töötajatele, kuidas käsitleda luu- ja lihaskonna vaevuste teemat.

24/07/2019

Napo on peategelane Napo konsortsiumi toodetud lühikeste multifilmide sarjas, mis käsitleb olulisi tööohutuse ja töötervishoiu teemasid. Filmid on lõbusad, kuid mõtlemapanevad ja tõsise sõnumiga.

Napo ja tema kaaslased suhtlevad omavahel sõnadeta. Seetõttu saavad igas vanuses ja iga kultuuritaustaga inimesed kogu Euroopast tutvuda nende filmide kaudu tööohutuse ja -tervishoiu küsimustega.

18/07/2019
@Annie Spratt on Unsplash

EU-OSHA korraldas koostöös ENETOSH iga (tööohutuse ja töötervishoiu hariduse ning koolituse Euroopa võrgustik) noortel esinevaid töötajate luu- ja lihaskonna vaevusi käsitleva seminari. Seminar korraldati luu- ja lihaskonna vaevusi käsitleva tööohutuse ja töötervishoiu ülevaateprojekti raames ning arvestades peagi toimuvat tervislike töökohtade kampaaniat „Kergenda kandamit“, mis algab oktoobris 2020.

09/07/2019

© EU-OSHA/Fernando Aramburu Garrido 

5. juunil toimus EU-OSHAs kohtumine, millega tähistati koos partneritega 25 aastat koostööd ohutuma, tervislikuma ja tootlikuma Euroopa nimel.

EU-OSHA ajalugu ja tulevikku käsitlevateks kõnedeks ja aruteludeks kokku tulnud EU-OSHA võrgustikus valitses väga eriline õhkkond.

Tahaksime tänada kõiki osalejaid, et muutsite selle ürituse eriliseks.

Video ürituse tipphetkedest

01/07/2019

Alates 1. juulist kuni 31. detsembrini 2019 on Soome ELi nõukogu eesistujariik. Tihedas koostöös praeguse eesistujariikide kolmiku muude liikmete Rumeenia ja Horvaatiaga soovib ta pöörata tähelepanu ELi konkurentsivõimeliseks ja sotsiaalselt kaasavamaks muutmisele, edendada kliimamuutuste vastast tegevust ja kaitsta ELi kodanike turvalisust.

Eesistujariigina toetab Soome ELi kantserogeenide tegevuskava ja kavatseb novembris korraldada konverentsi tööst põhjustatud vähi ennetuse kohta.

25/06/2019

Agency staff with Daimler's health and safety representatives.

Kuigi vahend oli eelkõige suunatud mikro- ja väikeettevõtjatele, töötas rahvusvaheline autotootja Daimler EU-OSHA OiRA põhjal välja töökoha riskihindamise vahendi ja kohandas selle ettevõttes kasutamiseks. OiRA platvorm töötati algselt välja selleks, et anda EU-OSHA riiklikele partneritele (nt ministeeriumidele või tööinspektsioonidele) tööohutus- ja töötervishoiuriskide hindamise vahendid, mis oleksid sektoripõhised ja kohandatud riiklikele oludele.

Pages