Põhipunktid

09/10/2019

Teatud töötajarühmadel on ohtlike ainetega kokkupuutel suurem risk kui teistel. See võib juhtuda seepärast, et need töötajad on kogenematud, teavitamata või füüsiliselt haavatavamad. Muud põhjused on sage töökohavahetus või töötamine sektorites, kus teadlikkus on väike, ning suurem või eripärane füsioloogiline tundlikkus.

04/10/2019

Rahvusvaheline õpetajate päev, 5. oktoober ei ole lihtsalt päev, mil tänatakse haridustöötajaid, vaid pakub ka võimalust arutleda selle üle, kuidas parandada õpetajate staatust, õigusi ja töötingimusi.

03/10/2019

12. ja 13. novembril tähistavad EU-OSHA ja tema kõige aktiivsemad partnerid ning toetajad Bilbaos 2018.–2019. aasta kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ edukat lõppemist.

Üritusel saavad Euroopa juhtivad eksperdid ja otsustajad kampaania jooksul viimast korda jagada kogemusi ja esile tuua häid tavasid, kuidas ennetada kokkupuudet ohtlike ainetega ja edendada nende ohutut haldamist töökohal.

26/09/2019

Keelelisel mitmekesisusel on Euroopa kultuuriruumis oluline roll ja see edendab mitmekeelset koostööd kogu mandril. Keelelise mitmekesisuse tähistamiseks kuulutati 26. september Euroopa keeltepäevaks.

Mitmekeelsus on oluline osa EU-OSHA tegevusest, mille eesmärk on edendada ohutuid ja tervislikke töökohti kogu Euroopas. Oma väljaannete avaldamise kava ja auhinnatud veebilehtede kaudu pakub EU-OSHA ülemaailmsele lugejaskonnale põhiteavet 25 keeles. 

17/09/2019

EU-OSHA 14. tervislike töökohtade hea tava auhindade konkursi raames antakse auhind kuuele organisatsioonile ja tunnustatakse nelja organisatsiooni.

2018.–2019. aasta konkurss rõhutab head tava ohtlike ainete haldamisel ning tunnustab organisatsioone, kes võtavad riskide hindamisel ja lahenduste elluviimisel ennetavaid ja kaasavaid meetmeid.

Iga organisatsioon – olenemata suurusest või tegevusvaldkonnast – saab valitud näidetest midagi õppida. Lisateave on meie hea tava auhindade voldikus.

Pages

Pages