You are here

Põhipunktid

23/11/2015
E-tools Seminar 2015

Arengud tööturul ja uute tehnoloogiate loomine mõjutavad seda, kus ja kuidas me töötame. Veebipõhine tööjõuvahetus ehk ühispanustamine suurendab töötamist väljaspool traditsioonilist kontorit. Üha konkurentsivõimelisemas töökeskkonnas suureneb tõenäoliselt ka sooritusvõimet tõstvate ainete kasutamine. Üha kiiremini arendatakse ka robootikat ja tehisintellekti.

Kõik uued arengud toovad kaasa uusi kasutegureid, kulusid, võimalusi ja ohtusid; samuti mõjutavad need kõik tööohutust ja -tervishoidu.

23/10/2015

Mai 2018 on REACH-määruse kohaselt lõplik tähtaeg, et registreerida keemilised ained, mida toodetakse Euroopa Liidus või imporditakse sellesse. Ettevõtetel on samuti kohustus koguda selleks ajaks kogu vajalik teave ainete omaduste kohta ja uuendada ohutuskaarte. Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon (ETUC) kutsub kemikaale kasutavate ettevõtete töötajate esindajaid üles kontrollima, et nende kasutatavad ained oleksid registreeritud maiks 2018 ja et oleks võetud riskijuhtimismeetmed, mis tagavad kemikaalide ohutu kasutamise.

19/10/2015

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal kestab 2015. aastal 19.–23. oktoobrini ning hõlmab üritusi kogu Euroopas. Käsitletakse selliseid probleeme nagu tööstress ja psühhosotsiaalsed riskid, sealhulgas seksuaalne ahistamine ja kolmandate isikute poolne vägivald.

06/10/2015

2015. aasta tööohutuse ja töötervishoiu Euroopa nädal pakub hulganisti üritusi ja ettevõtmisi, milles saavad osaleda kõik. 19.–23. oktoobril korraldatav Euroopa nädal kuulub kampaania „Tervislikud töökohad – vähem stressi” alla. Ka teil on võimalik kaasa lüüa ning teada saada, miks on psühhosotsiaalsete riskide ennetamine ja juhtimine töötajatele ja ettevõtetele nii oluline.

Üritused teie koduriigis

Pages