You are here

Põhipunktid

21/04/2016

Kui olete rahvusvaheline või üleeuroopaline organisatsioon või ettevõte, kutsub EU-OSHA teid üles esitama taotlust, et saada 2016.–2017. aasta kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ ametlikuks partneriks.

Kampaania ametliku partnerina saate palju kasu võrgustikutöö ja hea tava vahetuse arvukatest võimalustest, mis suurendavad teie tuntust ja tagavad teie pühendumuse tunnustamise.

19/04/2016

Euroopa Töötervishoiu Psühholoogia Akadeemial (EAOHP) ja EU-OSHA-l on au anda professor Karina Nielsenile esimene Eusebio Rial Gonzáleze nimeline töötervishoiu psühholoogia alase innovatsiooni ja praktika auhind. Auhind kuulutati välja eelmisel nädalal EAOHP konverentsil Ateenas, kus professor Nielsen esitles põhiesinejana oma tööd.

15/04/2016

15. aprillil 2016. aastal alustab EU-OSHA Brüsselis koos Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Madalmaadega oma 2016.–2017. aasta kampaaniat „Tervislikud töökohad sõltumata east”. Uues kampaanias keskendutakse jätkusuutlikule töötamisele ja täisväärtusliku eluperioodi pikendamisele alates tööelu algusest ning rõhutatakse riskide ennetamise tähtsust kogu karjääri vältel.

12/04/2016

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) teeb uuringu tagasiside saamiseks oma tegevuse ja tulemuste kohta. Palun vastake selleks käesolevale lühikesele küsimustikule. Vastamiseks kulub kõige rohkem 15 minutit. Uuringu teeb EU-OSHA nimel Madalmaade uurimis- ja nõustamisettevõte Panteia.

Küsimustele saab vastata inglise, prantsuse, saksa, itaalia, hispaania või poola keeles. Palun esitage oma arvamus agentuuri kohta.

07/04/2016

Tervislike töökohtade hea tava auhinnakonkursile 2016–2017 saab nüüd esitada kandidaate.

Soovime kampaania Tervislikud töökohad sõltumata east raames kuulda teie ettevõttest/organisatsioonist, kui tegelete aktiivselt töötervishoiu ja tööohutuse juhtimisega seoses tööjõu vananemisega ning jätkusuutliku tööelu edendamisega.

30/03/2016

Aruandes on teise uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER-2) järelduste ülevaade, milles keskendutakse üldteemana tööohutusele ja töötervishoiule ning konkreetsete teemadena psühhosotsiaalsetele riskidele ning töötajate osalusele tööohutuse ja töötervishoiu juhtimisel.

Uuringuvastuseid saab kasutada interaktiivse tulemustabeli kaudu ning neid saab rühmitada ettevõtte suuruse, tegevussektori ja riigi järgi.

10/03/2016

2016.–2017. aasta kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east” ametlikuks avamiseks valmistudes kohtuvad 16. märtsil 2016 Brüsselis toimuval Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) ELi partnerluskohtumisel praegused ja võimalikud kampaaniapartnerid, nt ettevõtjad, sotsiaalpartnerid, töötervishoiu ja tööohutuse eksperdid ning meediapartnerid.

Kohtumine annab võimaluse tutvuda 2016.–2017. aasta kampaania partnerluspakkumistega, luua sidemeid ja vahetada kogemusi.

Pages