You are here

Põhipunktid

29/06/2017

Euroopa Liidu rahvastik ja tööjõud vananevad. See mõjutab nii tööhõivet, töötingimusi, elustandardeid kui ka heaolu. Kuidas nende muutustega toime tulla? EU-OSHA eestvedamisel valminud uues aruandes selgitatakse, kuidas neljalt ametilt saadavad andmed aitavad kujundada vastastikku täiendavat poliitikat, mis on midagi enamat kui lihtsalt üksikosade summa. Aruanne hõlmab kõigi nelja ameti pädevusvaldkondi, tuues esile tööjõu vananemisest tingitud probleemid ja pakkudes välja uudseid lahendusi.

25/05/2017

Kolme Euroopa uuringu ühine analüüsiaruanne annab üksikasjaliku ülevaate, kuidas Euroopa töökohtadel juhitakse tööohutust ja töötervishoidu. Dokument ühendab nii juhtkonna kui ka töötajate vaatenurgad – juhtkonna poolt riskijuhtimine ja riskiteadlikkus, töötajate poolt riskidega kokkupuude ning tööohutuse ja töötervishoiu tulemused.

04/05/2017

EU-OSHA avaldas aruande praegu toimuva prognoosiuuringu kohta, mis käsitleb seda, kuidas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ning töö asukohaga seotud muutused mõjutavad tööohutust ja -tervishoidu.

Aruanne esitleb uuringu esimese etapi tulemusi. Uuringu eesmärk on tuvastada ja kirjeldada muutuste põhisuundi ja nende tekitajaid. Tulemusi kasutatakse uuringu teises faasis, et usaldusväärselt kirjeldada, milline võib olla töömaailm aastal 2025 ja mis tööohutuse ja -tervishoiu probleemid muutustega kaasnevad.

28/04/2017

Tööohutuse ja -tervishoiu andmete kogumise ja kasutamise optimeerimine on selle aasta ülemaailmse tööohutuse ja töötervishoiu päeva teema, mille pakkus Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, et tõsta tööohutuse ja -tervishoiu alast teadlikkust.

Samal kuupäeval tähistatakse ka rahvusvahelist töötajate mälestuspäeva meeldetuletusena, et kõigil töötajatel on õigus ohututele ja tervislikele töötingimustele.

Pages