You are here

Põhipunktid

28/07/2015
Small and Micro Enterprises

Mikro- ja väikeettevõtted on Euroopa majanduse jaoks üliolulised. 2013. aastal moodustasid väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE) 99,8% kõigist Euroopa Liidu mittefinantsettevõtetest. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) projekti „Töötervishoiu ja tööohutuse parandamine Euroopa mikro- ja väikeettevõtetes” eesmärk on tuvastada põhieeldused, mis loovad töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise parandamiseks soodsa keskkonna.

07/07/2015
Benchmarking iniciatives EU-OSHA

In a recent report, EU-OSHA reviews benchmarking schemes throughout Europe. Case studies of occupational safety and health (OSH) schemes outline success factors and obstacles and demonstrate the diversity of schemes that exist in Europe.
Benchmarking can help to reduce accidents and ill health, improve compliance with the law and cut costs. The report provides practical guidance on how you can set up an OSH benchmarking scheme of your own.

01/07/2015
Luxembourg Presicency logo

On 1 July 2015, the Presidency of the Council of the EU is transferred from Latvia to Luxembourg. The Presidency's responsibilities include chairing meetings of the Council of the EU — a major decision-making body.

Luxembourg’s Presidency is the final term of the current Presidency trio (Italy–Latvia–Luxembourg), the main objectives of which have been to overcome the economic crisis, boost growth, create new jobs, seize digital opportunities and protect fundamental rights.

15/06/2015

INRS on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) partner Prantsusmaal ning ta on seni avaldanud kolm veebipõhist interaktiivset riskihindamisvahendit (OiRAt): maanteeveod, toitlustamine ja autoremont.

10/06/2015
Welcome to EU-OSHA website

Avame EU-OSHA uue veebilehe, millel on uus ilme ja kus on lihtne liikuda.

Uus veebileht on välja töötatud sooviga paremini näidata meie tegevust ja mida saame teha teie heaks, see on lõimitud EU-OSHA OSHwikiga ja seda saab täielikult kasutada ka mobiilseadmetest.
Kutsume teid EU-OSHA uut veebilehte uurima.


Teie EU-OSHA meeskond

01/06/2015
ICOH Congress Poster

31. rahvusvaheline töötervishoiukongress toimub 31. maist 5. juunini Korea Vabariigis Souli konverentsikeskuses COEX.

Sel aastal on kongressi põhiteema „Töötervishoiu üldine tasakaal ühendab maailma” ning eesmärk on arenenud ja arenguriikide erinevusi vähendades parandada tööohutuse ja töötervishoiu üldist taset.

EU-OSHA direktor Christa Sedlatschek osaleb üritusel kahe järgmise ettekandega:

26/05/2015

Iga aasta 31. mail on ülemaailmne tubakavaba päev, mis rõhutab tubaka kasutamise terviseriske ja kutsub üles kehtestama tõhusat poliitikat, mis vähendaks tubaka kasutamist.

Tubaka suitsetamine on seotud hingamiselundite ja südame-veresoonkonna haigustega ning teatud vähivormide riski väga olulise suurenemisega. Haiguste, puude ja suremuse oluline põhjus Euroopa Liidus on ka kokkupuude teiste inimeste tekitatud tubakasuitsuga ehk passiivne suitsetamine.

Pages