Põhipunktid

10/09/2020

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Töö-välisskeletid on kantavad abiseadmed, mis aitavad töötamisel vähendada füüsilist koormust. Need võivad pakkuda lahendust, kui muudest tehnilise, organisatsioonilise või ergonoomilise kavandamise meetmetest ei piisa. Välisskelettide kasutamine on veel piiratud. Inimesekeskne projekteerimine ja biomehaanilise riski hindamine on keskse tähtsusega, et tagada nende seadmete aktsepteerimine ja laiem kasutuselevõtt ning nende tõhusus luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisel.

08/09/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

ELi töökohad peavad tagama valmisoleku tulevasteks COVID-19 puhanguteks, sealhulgas gripivastase vaktsineerimise hõlmavuse, eelkõige keskse tähtsusega valdkondades ja kutsealadel (nt tervishoiutöötajad).

Hooajalise gripi haiguskoormuse vähendamine nõuab koordineeritud reageerimist meetmetega, millega suurendada gripivastast vaktsineerimist kõigis liikmesriikides ja tõhustada ennetusmeetmeid gripi leviku tõkestamiseks.

03/09/2020

 © EU-OSHA

2020.–2022. aasta tervislike töökohtade kampaania ametliku alguse lähenedes saavad Euroopa ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad kampaaniast ja selles ametliku partnerina osalemise eelistest rohkem teada virtuaalsel partnerluskoosolekul.

Koosolekul, mis peetakse COVID-19 pandeemia tõttu veebis, algab partnerlustaotluste esitamine. Saada kampaania ametlikuks partneriks on organisatsioonidele võimalus vahetada kogemusi, edendada häid tavu ja tõsta oma profiili.

12/08/2020

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

COVID-19 puhang ja kliimahädaolukord nõuab kiiret ülemaailmset tegutsemist ning noorte aktiivne osalus on äärmiselt tähtis. Sel põhjusel on 12. augustil toimuva rahvusvahelise noortepäeva teema ühiskonna kõigi tasemete noorte kaasamine mõttekatesse algatustesse, millega leevendada praegusi probleeme.

EU-OSHA aitab sellele kaasa edendades tervislike töökohtade kultuuri. See on vältimatu noorte töötajate ohutuse, tervise, pädevuste ja kestliku tööelu jaoks.

10/08/2020

© EU-OSHA

Tööohutuse ja töötervishoiu baromeeter on esimene andmete visualiseerimise vahend ajakohastatud teabega tööohutuse ja töötervishoiu olukorra ja suundumuste kohta ELis.

Vahend koosneb neljast näitajate kogumist mitmesugustel töötohutuse ja -tervishoiu teemadel, näiteks tööohutus- ja -tervishoiuasutused, riiklikud strateegiad, töötingimused ning tööohutus- ja -tervishoiustatistika. Saate visualiseerida ja võrrelda andmeid, koostada graafikuid ja laadida alla aruandeid eriteemadel.

Pages

Pages