You are here

Põhipunktid

20/02/2017

Ülemaailmne sotsiaalse õigluse päev (20. veebruar) on suurepärane võimalus tunnustada ja edendada Euroopa sotsiaalõiguste samba loomisel tehtavat tööd.

Kiiresti muutuvas töömaailmas tekitavad uusi tööohutuse ja -tervishoiu probleeme ebastabiilsed töösuhted, uus töökorraldus ja vananev tööjõud.

Euroopa Komisjoni juhitava algatuse eesmärk on nendele probleemidele lahenduste otsimisega luua õiglaste töötingimustega sotsiaalsem Euroopa. Üks põhiprioriteete on töötajate tervise ja ohutuse parandamine.

10/01/2017

The European Commission is taking action to promote occupational safety and health in the EU.

Building on past efforts, the Commission's new initiative aims to better protect workers against work-related cancer, to help businesses, in particular SME's and micro-enterprises, in their efforts to comply with the existing legislative framework, and to put a bigger focus on results and less on paperwork.

Learn more

01/02/2016

Kas te olete huvitatud tööohutuse ja töötervishoiu teabeallikatest? EU-OSHA väljaannete andmebaasis on muu hulgas põhjalikud uuringuaruanded ja töökohal kasutamiseks ettenähtud temaatilised teabelehed E-fact. Kõiki väljaandeid saab tasuta alla laadida. Andmebaasis saab otsida keele, teema või märksõna põhjal, seal on hulgaliselt tööohutuse ja töötervishoiu põhivaldkondade ja -teemade mitmekeelseid väljaandeid.


Külastage meie väljaannete jaotist


 

02/01/2017
Malta saab Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks 1. jaanuaril 2017. See tähistab praeguse eesistujariikide kolmiku – Madalmaade, Slovakkia ja Malta – kolmanda ja viimase eesistumisaja algust.
Praegusel Euroopa Liidu jaoks keerukal ajal on Malta kui eesistujariigi eesmärk elavdada arutelu sotsiaalse kaasatuse, rände ja ühtse turu teemal.
 
20/12/2016

Ettevalmistused meie 2018.–2019. aasta kampaaniaks on juba alanud. Kampaania keskendub töökohal leiduvatele ohtlikele ainetele – teema, mis vajab jätkuvalt tähelepanu.

2018.–2019. aasta kampaania eesmärk on suurendada teadlikkust ohtlikest ainetest (sealhulgas kantserogeenidest), edendada riskihindamist ja heade tavade jagamist, pöörata tähelepanu eriti suure riskiga töötajate rühmadele ning laiemalt tutvustada töötajaid kaitsvat ELi õigusraamistikku.

15/12/2016

2016.–2017. aasta tervislike töökohtade kampaania esimese aasta lõppedes tahaksime tänada kõiki kampaaniapartnereid ja sidusrühmi nende hindamatu toetuse eest! Teie pühendumus muudab meie kampaaniad nii edukaks.

Soovime kõigile rõõmsaid pühi ja oleme õnnelikud, et ees seisab veel üks aasta ühist tööd, et tagada meie kõigi ohutu ja tervislik vananemine.

Külastage kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ veebilehte

Pages