You are here

Põhipunktid

01/02/2016

Kas te olete huvitatud tööohutuse ja töötervishoiu teabeallikatest? EU-OSHA väljaannete andmebaasis on muu hulgas põhjalikud uuringuaruanded ja töökohal kasutamiseks ettenähtud temaatilised teabelehed E-fact. Kõiki väljaandeid saab tasuta alla laadida. Andmebaasis saab otsida keele, teema või märksõna põhjal, seal on hulgaliselt tööohutuse ja töötervishoiu põhivaldkondade ja -teemade mitmekeelseid väljaandeid.


Külastage meie väljaannete jaotist


 

18/01/2016

Õppevahendid õpetajatele on veebis avaldatud õppevahendite komplekt, mille eesmärk on harivate ning samas lõbusate ja kaasakiskuvate Napo filmide abil tutvustada algkoolilastele tervise ja ohutuse teemasid. Põhisõnumeid ja õpieesmärke, loovtegevuse ideid ja paindlikke tunnikavasid sisaldavad õppematerjalid on kavandatud sobima olemasolevate õppekavadega. Programmi töötas välja EU-OSHA koostöös Napo konsortsiumiga.

04/01/2016
NL EU Presidency logo

1. jaanuaril 2016 saavad Madalmaad Luksemburgi järel järgmiseks Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks. Madalmaade eesistumine on uue eesistujariikide kolmiku, kuhu kuuluvad ka Slovakkia ja Malta, esimene ametiaeg. Madalmaade eesistumisperioodi kolm prioriteeti on saavutada Euroopa Liit, mis

16/12/2015
Seasons-greetings 15/16

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktor ning töötajad soovivad teile häid jõule ja head uut, 2016. aastat! Soovime, et teie 2016. aasta tooks õnne isiklikus elus ja edu töökohal üha tervislikumas ja ohutumas ümbruses!

15/12/2015
Cover_report 678

Uues aruandes tutvustatakse projekti, milles vaadeldakse põhitegureid, kuidas tuleviku-uuringute tulemusi võimalikult tõhusalt poliitikakujundamisse kaasata. EU-OSHA tulevikuprojekti raames vaadatakse töökohtadel praegu tekkivatest riskidest kaugemale ning püütakse ette näha pikemaajalisi muutusi. Kirjeldatud on tuleviku-uuringute mõju ning põhitegureid, kuidas need uuringud saaksid poliitikakujundamist mõjutada.

Aruanne

04/12/2015
E-tools Seminar 2015

Elektroonilised ehk e-vahendid on interaktiivse iseloomuga ning nende väljundid on kohandatud kasutaja järgi. Tööohutuse ja töötervishoiu e-vahendid aitavad kindlaks teha näiteks töökohal esinevad riskid ja pakuvad lahendusi nende ennetamiseks. Samuti on võimalik jälgida e-vahendi kasutamist ning hinnata selle tulemuslikkust ja funktsionaalsust.

26/11/2015

Napo veebilehte on uuendatud. See on nüüd kasutajasõbralikum ja lihtsamini ligipääsetav, köidab pilku ja pakub huvitavaid lisafunktsioone. Näiteks on Napo veebileht nüüd kättesaadav ka mobiilseadmetes ja tahvelarvutites.

Uuendatud lehel leiab hõlpsalt ja kiiresti üles tööohutuse ja -tervishoiu teemalised tekstivabad Napo filmid, teabematerjalid õpetajatele ning kogu teabe Napo sünniloo ja konsortsiumi kohta. Korduvate küsimuste jaotises selgitatakse autoriõigusi ja kasutuslube ning antakse nõu, kuidas Napot kõige parimini kasutada.

23/11/2015
E-tools Seminar 2015

Arengud tööturul ja uute tehnoloogiate loomine mõjutavad seda, kus ja kuidas me töötame. Veebipõhine tööjõuvahetus ehk ühispanustamine suurendab töötamist väljaspool traditsioonilist kontorit. Üha konkurentsivõimelisemas töökeskkonnas suureneb tõenäoliselt ka sooritusvõimet tõstvate ainete kasutamine. Üha kiiremini arendatakse ka robootikat ja tehisintellekti.

Kõik uued arengud toovad kaasa uusi kasutegureid, kulusid, võimalusi ja ohtusid; samuti mõjutavad need kõik tööohutust ja -tervishoidu.

Pages