You are here

Põhipunktid

11/10/2016

The 1st International Conference on Occupational Safety and Quality of Life takes place on 12 and 13 October 2016 in Prague.

The event is organised by the Czech Occupational Safety Research Institute under the auspices of EU-OSHA and the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic.

EU-OSHA Director Dr. Christa Sedlatschek opens the conference where the main focus is on facilitating longer and sustainable working lives. Conference topics include:

04/10/2016

2016. aasta tööohutuse ja töötervishoiu Euroopa nädalal toimub arvukalt üritusi ja ettevõtmisi, milles saavad osaleda kõik.

24.–28. oktoobril korraldatav Euroopa nädal on osa kampaaniast „Tervislikud töökohad sõltumata east“.

Täpselt Euroopa nädalaks valmib üle 30 Euroopa riigi jaoks kohandatud e-juhend, mis aitab juhtida tööohutust ja töötervishoidu töötajate vananemise tingimustes. See pakub praktilist teavet, kuidas lahendada töökoha eaküsimusi.

28/09/2016

Safe and healthy workplaces are key to ensuring good health in general and reducing health-care costs.

EU-OSHA’s workshop on ‘Work and health’ sheds light on how workplaces can help to relieve the unprecedented pressures on Europe’s health systems. The European Health Forum brings together health-related policy-makers and experts and is one of the most important health-related events of the year.

26/09/2016

Bulgaaria tööinspektsioon algatas projekti, et suurendada tööandjate ja töötajate teadlikkust tööohutuse ja töötervishoiu küsimustes. Projekt „Optimeerimine ja innovatsioon“ hõlmab tööinspektori assistentide poolt ettevõtetes korraldatud teavitamise rändkampaaniaid, mille eesmärk on edendada töökoha riskihindamist OiRA abivahendite abil ning muid häid tööohutuse ja töötervishoiu tavasid.

21/09/2016

The 3rd Advisory Committee on Safety and Health (ASCH) Workshop on National OSH Strategies took place in Luxembourg from 21st to 22nd of September 2016.

ASCH is a tripartite body, aimed to streamline the consultation process in the field of safety and health at the workplace and support the European Commission in the preparation, implementation and evaluation of OSH related activities. During two days, this Committee of experts was discussing the current situation of national OSH strategies, their methodology and evolution.

08/09/2016
Legislation at EU-OSHA's Website

Liikmesriikide riiklikud tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktid alluvad Euroopa õigusaktidele. Euroopa õigusaktid on õiguslikult siduvad Euroopa Liidu direktiivid ja mittesiduvad Euroopa Liidu suunised, mille eesmärk on direktiivide ja Euroopa Liidu standardite rakendamise soodustamine.

Euroopa ja riiklike tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktide lisateave

01/09/2016
OSHwiki connecting community

OSHwiki on ideaalne viis veebis eriteadmiste jagamiseks ning töötervishoiu ja tööohutuse kogukonnas koostöö tegemiseks.

OSHwiki artikleid kirjutavad akrediteeritud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialistid ja teadlased, kuid juurdepääs OSHwikile on kõigile tasuta, et lugeda mitmesuguseid informatiivseid artikleid. Lisaks toetab platvorm kõiki keeli ja OSHwiki kogukond on juba kirjutanud mõne artikli muus keeles kui inglise ja tõlkinud artikleid muudesse keeltesse.

Pages