You are here

Põhipunktid

06/10/2015

2015. aasta tööohutuse ja töötervishoiu Euroopa nädal pakub hulganisti üritusi ja ettevõtmisi, milles saavad osaleda kõik. 19.–23. oktoobril korraldatav Euroopa nädal kuulub kampaania „Tervislikud töökohad – vähem stressi” alla. Ka teil on võimalik kaasa lüüa ning teada saada, miks on psühhosotsiaalsete riskide ennetamine ja juhtimine töötajatele ja ettevõtetele nii oluline.

Üritused teie koduriigis

01/10/2015
Healthy Workplaces Summit 2015

Tervislike töökohtade kampaania 2015. aasta tippkohtumine toob kokku Euroopa juhtivad eksperdid ja poliitikakujundajad. Kohtumisel vahetavad nad häid tavasid ning arutavad tulevasi strateegiaid stressi ja psühhosotsiaalsete riskide vähendamiseks Euroopa ettevõtetes. Üritus toimub 3. ja 4. novembril 2015 Bilbaos Hispaanias ning sellega pannakse punkt kaks aastat kestnud tervislike töökohtade kampaaniale „Stressi ja psühhosotsiaalsete riskide vähendamine tööl”.

22/09/2015
Older workers

Eakamate töötajate tervist ja ohutust käsitlev Euroopa Parlamendi pilootprojekt, mis delegeeriti 2013. aastal Euroopa Komisjoni kaudu Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuurile (EU-OSHA), on jõudmas lõppfaasi. EU-OSHA tutvustab projekti tulemusi 22. septembril Brüsselis toimuval konverentsil, mille juhatab sisse Euroopa Parlamendi liige Ole Christensen. Konverentsil on tööohutuse ja töötervishoiu ekspertidel ning komisjoni ja ELi sotsiaalpartnerite esindajatel võimalus tulemusi arutada ning avaldada neile oma toetust, samuti anda oma panus 2016.

07/09/2015
Funding guide

If you are trying to identify funding sources for activities, initiatives or projects related to occupational safety and health (OSH), then look no further than the EU-OSHA funding guide.

Targeting EU-OSHA’s stakeholders, the guide provides a comprehensive and up-to-date overview of European funding opportunities.

31/08/2015
Legislation at EU-OSHA's Website

Liikmesriikide riiklikud tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktid alluvad Euroopa õigusaktidele. Euroopa õigusaktid on õiguslikult siduvad Euroopa Liidu direktiivid ja mittesiduvad Euroopa Liidu suunised, mille eesmärk on direktiivide ja Euroopa Liidu standardite rakendamise soodustamine.

Euroopa ja riiklike tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktide lisateave

20/08/2015
Napo Electricity videos

Elekter on igapäevaelu tavaline ja oluline osa, ka töökohal. Elektriohutust rikkudes võivad aga töötajaid saada vigastada või hukkuda või tekitada kahjusid. Elektriga või elektriseadmete lähedal töötades tuleb järgida lihtsaid ohutusnõudeid, et vähendada oluliselt vigastuste riski. Film „Napo šokeerivates situatsioonides” kirjeldab elektri tavalisi ohte ja riske ning selgitab ohtude ennetamist ja ohutust. Selle filmi eesmärk on nagu kõigil Napo filmidel teadvustada inimestele töökoha riske, toetada arutelu ja soodustada ohutumat töötamisviisi.

18/08/2015
OSHwiki connecting community

OSHwiki on ideaalne viis veebis eriteadmiste jagamiseks ning töötervishoiu ja tööohutuse kogukonnas koostöö tegemiseks.

OSHwiki artikleid kirjutavad akrediteeritud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialistid ja teadlased, kuid juurdepääs OSHwikile on kõigile tasuta, et lugeda mitmesuguseid informatiivseid artikleid. Lisaks toetab platvorm kõiki keeli ja OSHwiki kogukond on juba kirjutanud mõne artikli muus keeles kui inglise ja tõlkinud artikleid muudesse keeltesse.

Pages