You are here

Põhipunktid

12/12/2018

Uut infograafikut sisaldav veebipõhine interaktiivne riskihindamisvahend (OiRA) motiveerib juuksureid hindama tööohutuse ja töötervishoiu riske ning võtma ennetusmeetmeid.

Infograafikus on OiRA osaluspõhise riskihindamise viie lihtsa etapi kokkuvõte. See hõlmab kõike hindamise ettevalmistamisest ja juuksuritöö põhiriskide tuvastamisest kuni ennetuskavani, mis sisaldab praktilisi nõuandeid ohutuma ja tervislikuma töökeskkonna kohta.

27/11/2018

EU-OSHA tutvustab interaktiivset infograafikut, mis koostati kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ toetuseks.

Infograafik selgitab kasutajatele fakte ja arve ohtlike ainete riskide kohta töötajatele ja nende haldamise kasulikkuse kohta. See on kasutajasõbralik ning hõlmab põhiteavet, näiteks kantserogeenide ohte töökohal ja töötajate erirühmadele avalduvat riski.

30/10/2018

Kas töötate ohtlike ainetega või juhite töötajaid, kes nendega kokku puutuvad? Kas vajate riskihindamise ja -juhtimise lisateavet? Kui jah, vaadake EU-OSHA põhjalikku uut ohtlike ainete praktiliste vahendite ja suuniste andmebaasi, mis sisaldab viiteid liikmesriikide, ELi ja kolmandate riikide peamistele allikatele ja audiovisuaalsetele vahenditele. Selles on mitu uut juhtumiuuringut, mis loodi käimasoleva tervislike töökohtade kampaania raames ning on tõsielulised näited ohtlike ainete käitlemise heade tavade kohta.

Pages