You are here

Põhipunktid

28/09/2016

Safe and healthy workplaces are key to ensuring good health in general and reducing health-care costs.

EU-OSHA’s workshop on ‘Work and health’ sheds light on how workplaces can help to relieve the unprecedented pressures on Europe’s health systems. The European Health Forum brings together health-related policy-makers and experts and is one of the most important health-related events of the year.

26/09/2016

Bulgaaria tööinspektsioon algatas projekti, et suurendada tööandjate ja töötajate teadlikkust tööohutuse ja töötervishoiu küsimustes. Projekt „Optimeerimine ja innovatsioon“ hõlmab tööinspektori assistentide poolt ettevõtetes korraldatud teavitamise rändkampaaniaid, mille eesmärk on edendada töökoha riskihindamist OiRA abivahendite abil ning muid häid tööohutuse ja töötervishoiu tavasid.

21/09/2016

The 3rd Advisory Committee on Safety and Health (ASCH) Workshop on National OSH Strategies is taking place in Luxembourg from 21st to 22nd of September 2016.

ASCH is a tripartite body, aimed to streamline the consultation process in the field of safety and health at the workplace and support the European Commission in the preparation, implementation and evaluation of OSH related activities. During two days, this Committee of experts will be discussing the current situation of national OSH strategies, their methodology and evolution.

08/09/2016
Legislation at EU-OSHA's Website

Liikmesriikide riiklikud tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktid alluvad Euroopa õigusaktidele. Euroopa õigusaktid on õiguslikult siduvad Euroopa Liidu direktiivid ja mittesiduvad Euroopa Liidu suunised, mille eesmärk on direktiivide ja Euroopa Liidu standardite rakendamise soodustamine.

Euroopa ja riiklike tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktide lisateave

01/09/2016
OSHwiki connecting community

OSHwiki on ideaalne viis veebis eriteadmiste jagamiseks ning töötervishoiu ja tööohutuse kogukonnas koostöö tegemiseks.

OSHwiki artikleid kirjutavad akrediteeritud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialistid ja teadlased, kuid juurdepääs OSHwikile on kõigile tasuta, et lugeda mitmesuguseid informatiivseid artikleid. Lisaks toetab platvorm kõiki keeli ja OSHwiki kogukond on juba kirjutanud mõne artikli muus keeles kui inglise ja tõlkinud artikleid muudesse keeltesse.

19/08/2016

Kui olete rahvusvaheline või üleeuroopaline organisatsioon või ettevõte, kutsub EU-OSHA teid üles esitama taotlust, et saada 2016.–2017. aasta kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ ametlikuks partneriks.

Kampaania ametliku partnerina saate palju kasu võrgustikutöö ja hea tava vahetuse arvukatest võimalustest, mis suurendavad teie tuntust ja tagavad teie pühendumuse tunnustamise.

12/08/2016

12. augustil 2016 tähistatakse rahvusvahelist noortepäeva, rõhutades probleeme, millega noored kogu maailmas kokku puutuvad.

18–24 aasta vanused noored on eriti vastuvõtlikud töökohal esinevatele ohtudele, mida tõendab 40% võrra kõrgem mittesurmavate vigastuste määr võrreldes eakamate töötajatega kõigis sektorites. EU-OSHA püüab seda probleemi lahendada, edendades 2016–2017. aasta kampaaniaga tervislikke töökohti sõltumata vanusest.

Pages