You are here

Põhipunktid

23/10/2017

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalal (23.–27. oktoober 2017) ühendavad paljud kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ partnerid oma jõud, et edendada jätkusuutlikku tööhõivet ja tervena vananemist. Võttes arvesse, et töötajad lahkuvad tööturult keskmiselt 61-aastaselt, st palju nooremalt, kui on keskmine ametlik pensioniiga (65) ELis, on Euroopa tööjõu jätkusuutlikkuse tagamiseks äärmiselt oluline pakkuda igas vanuses inimestele ohutuid ja tervislikke töökohti.

10/10/2017

Ülemaailmset vaimse tervise päeva tähistatakse igal aastal 10. oktoobril. See algatus käsitleb vaimuhaigusi ja nende mõju inimeste igapäevaelule, seejuures tööelule. Ülemaailmne Vaimse Tervise Föderatsioon valis selle aasta teemaks „vaimne tervis töökohal“.

Töötervishoiu edendamise Euroopa võrgustiku andmetel kogeb neljandik Euroopa kodanikest elu jooksul vaimse tervise häiret ning ligikaudu 10% pikaajalistest terviseprobleemidest ja -puuetest on seostatavad vaimsete ja emotsionaalsete häiretega.

04/10/2017

Veebipõhise interaktiivse riskihindamisvahendi (OiRA) raames on ilmunud uus ingliskeelne infograafik. Skeem „OiRAga riskihindamise 4 etappi“ selgitab ülevaatlikult ja selgelt riskihindamise nelja etappi: ettevalmistus, riskide tuvastamine ja hindamine, tegevuskava koostamine ja aruandlus. Tänavu valmib ka skeemil põhinev video.

03/10/2017

2017. aasta tööohutuse ja töötervishoiu Euroopa nädala raames toimuvad jätkusuutliku töötamise ja tervena vananemise edendamiseks kõikjal Euroopas teadlikkust suurendavad üritused ja tegevused.

Kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ raames toimuv Euroopa nädal (23–27. oktoober) pakub avalikele asutustele, eraettevõtjatele ja kodanikele osalemiseks ideaalset võimalust.

20/09/2017

Kõrgemate tööinspektorite komitee (SLIC) algatab teabe- ja jõustamiskampaania, et parandada renditöötajate ja piirüleste töötajate tööohutust ja töötervishoidu. Kampaania „Tööohutus ja töötervishoid ajutistel töökohtadel” kestab oktoobrist 2017 maini 2019.

Viimase kümnendi jooksul on Euroopas kiiresti suurenenud töövahendus renditööagentuuride kaudu. Renditöötajad on eriti haavatavad: uuringute kohaselt juhtub nendega rohkem tööõnnetusi kui teiste töötajate rühmadega.

14/09/2017

21. ja 22. novembril toimub Hispaanias Bilbaos tervislike töökohtade kampaania tippkohtumine, mis lõpetab 2016.–2017. aasta kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“. Euroopa juhtivad eksperdid ja poliitikud arutavad 2-aastase kampaania tulemusi ja vahetavad töökohal tervisliku vananemise head tava.

Ühtlasi tähistab EU-OSHA koos partneritega kaht tähtpäeva: möödub 20 aastat tööohutust ja töötervishoidu edendava animategelase Napo ilmumisest ja 10 aastat EU-OSHA kampaaniapartnerluse algusest.

12/09/2017

Avaldatud on 3-aastase projekti „Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east – tööohutus ja töötervishoid vananeva tööjõu kontekstis“ põhitulemuste lühikokkuvõtted 19 keeles.

Teabelehed käsitlevad kasu, mida eakad töötajad toovad ettevõtetele, naiste lisariske töökohal ning Euroopas kasutatavaid rehabilitatsioonisüsteeme ja tööle naasmise kavasid.

Teabelehtedes on ka ülevaade poliitikast ja strateegiatest, kuidas säilitada Euroopa vananevat tööjõudu.

07/09/2017

EU-OSHA on nüüd ülemaailmse kampaania „Vision Zero“ liige, aidates levitada sõnumit, et aegsasti võetud õigete meetmetega saab ennetada iga tööõnnetust, kutsehaigust ja kahju töökohal. Kampaania „Vision Zero“ pöörab tähelepanu kolmele aspektile: tööohutusele, tervisele ja igakülgsele heaolule töökohal. Mitmekülgne kampaania toob kasu igale töökohale, ettevõttele või tööstusharule kõigis maailma piirkonnis.

Selle kuulutas välja Rahvusvaheline Sotsiaalkindlustuse Assotsiatsioon (ISSA) tööohutuse ja töötervishoiu kongressil Singapuris.

Pages