You are here

Põhipunktid

31/08/2015
Legislation at EU-OSHA's Website

Liikmesriikide riiklikud tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktid alluvad Euroopa õigusaktidele. Euroopa õigusaktid on õiguslikult siduvad Euroopa Liidu direktiivid ja mittesiduvad Euroopa Liidu suunised, mille eesmärk on direktiivide ja Euroopa Liidu standardite rakendamise soodustamine.

Euroopa ja riiklike tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktide lisateave

20/08/2015
Napo Electricity videos

Elekter on igapäevaelu tavaline ja oluline osa, ka töökohal. Elektriohutust rikkudes võivad aga töötajaid saada vigastada või hukkuda või tekitada kahjusid. Elektriga või elektriseadmete lähedal töötades tuleb järgida lihtsaid ohutusnõudeid, et vähendada oluliselt vigastuste riski. Film „Napo šokeerivates situatsioonides” kirjeldab elektri tavalisi ohte ja riske ning selgitab ohtude ennetamist ja ohutust. Selle filmi eesmärk on nagu kõigil Napo filmidel teadvustada inimestele töökoha riske, toetada arutelu ja soodustada ohutumat töötamisviisi.

18/08/2015
OSHwiki connecting community

OSHwiki on ideaalne viis veebis eriteadmiste jagamiseks ning töötervishoiu ja tööohutuse kogukonnas koostöö tegemiseks.

OSHwiki artikleid kirjutavad akrediteeritud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialistid ja teadlased, kuid juurdepääs OSHwikile on kõigile tasuta, et lugeda mitmesuguseid informatiivseid artikleid. Lisaks toetab platvorm kõiki keeli ja OSHwiki kogukond on juba kirjutanud mõne artikli muus keeles kui inglise ja tõlkinud artikleid muudesse keeltesse.

28/07/2015
Small and Micro Enterprises

Mikro- ja väikeettevõtted on Euroopa majanduse jaoks üliolulised. 2013. aastal moodustasid väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE) 99,8% kõigist Euroopa Liidu mittefinantsettevõtetest. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) projekti „Töötervishoiu ja tööohutuse parandamine Euroopa mikro- ja väikeettevõtetes” eesmärk on tuvastada põhieeldused, mis loovad töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise parandamiseks soodsa keskkonna.

07/07/2015
Benchmarking iniciatives EU-OSHA

In a recent report, EU-OSHA reviews benchmarking schemes throughout Europe. Case studies of occupational safety and health (OSH) schemes outline success factors and obstacles and demonstrate the diversity of schemes that exist in Europe.
Benchmarking can help to reduce accidents and ill health, improve compliance with the law and cut costs. The report provides practical guidance on how you can set up an OSH benchmarking scheme of your own.

01/07/2015
Luxembourg Presicency logo

On 1 July 2015, the Presidency of the Council of the EU is transferred from Latvia to Luxembourg. The Presidency's responsibilities include chairing meetings of the Council of the EU — a major decision-making body.

Luxembourg’s Presidency is the final term of the current Presidency trio (Italy–Latvia–Luxembourg), the main objectives of which have been to overcome the economic crisis, boost growth, create new jobs, seize digital opportunities and protect fundamental rights.

Pages