You are here

Põhipunktid

12/08/2016

12. augustil 2016 tähistatakse rahvusvahelist noortepäeva, rõhutades probleeme, millega noored kogu maailmas kokku puutuvad.

18–24 aasta vanused noored on eriti vastuvõtlikud töökohal esinevatele ohtudele, mida tõendab 40% võrra kõrgem mittesurmavate vigastuste määr võrreldes eakamate töötajatega kõigis sektorites. EU-OSHA püüab seda probleemi lahendada, edendades 2016–2017. aasta kampaaniaga tervislikke töökohti sõltumata vanusest.

09/08/2016

Kas teadsite, et EU-OSHA on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) maailma suurima tugivõrgu Euroopa Ettevõtete Võrgu (EEN) üks 15 assotsieerunud liikmest?

EEN käitab ärivõimaluste andmebaasi, mis aitab VKEdel võtta kasutusele uuendusi ja areneda rahvusvaheliselt. Assotsieerunud liikmena aitab EU-OSHA parandada VKEdes tööohutust ja töötervishoidu.

Võrk ühendab enam kui 60 riigi 600 liikmesorganisatsiooni 3000 eksperti. Liikmesorganisatsioonide hulka kuuluvad kaubandus- ja tööstuskojad, tehnoloogiakeskused ja uurimisinstituudid.

26/07/2016

Tervislike töökohtade filmitegelane Napo juhib meid tervislikku tulevikku. Uues filmis antakse Napole ajas rändamise võime. Selle uue võime abil uurib ta nii minevikku kui ka tulevikku, tuues esile tervislikumate ja tootlikumate töökohtade põhielemendid töötajaskonna vananemise kontekstis.

12/07/2016

Kas teie organisatsioon soovib edendada vastutustundlikku ettevõtlust, tööohutuse ja töötervishoiu meetmeid, et need jõuaksid laiema üldsuseni, ning osaleda sarnase mõtteviisiga rahvusvaheliste rühmade koostöövõrgustikus?

Kas teie meediaorganisatsioon soovib parandada oma mainet, võrgustikku ja nähtavust?

Sel juhul kandideerige nüüd, et hakata kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east” partneriks.

Pages