Põhipunktid

16/01/2020

Pidevalt muutuv töömaailm põhjustab uusi töötajate ohutuse ja tervise riske ning me peame vahetama teavet ja jagama häid tavu äriühingute ja liikmesriikide vahel, et jõuda ettevõtete, keskuste ja kohalike tehasteni. Videosõnumis EU-OSHA-le tunnustab Euroopa tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit ameti panust ettevõtete võimestamisel veebipõhiste riskijuhtimisvahenditega ning Euroopa Komisjoni abistamisel uute ja tekkivate riskide ennetamises.

03/01/2020

Alates 1. jaanuarist 2020 on ELi nõukogu eesistujariik Horvaatia, kes lähtub oma tegevuses juhtlausest „Tugev Euroopa keset väljakutseid täis maailma“.

Eesistujariigina on Horvaatia võtnud kohustuse tugevdada Euroopa sotsiaalõiguste sammast ja selle hüvesid Euroopa kodanikele – õiglasi töötingimusi ja tervishoidu – ning kasutada kestliku majanduskasvu nimel võimalikult palju digitaliseerimise pakutavaid võimalusi.

Nõukogu eesistumise lisateave

20/12/2019

Laura Artal via pixabay.com

Mida teevad Euroopa ja muud riigid, et tegeleda tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste probleemiga? Meie 25 uues juhtumiuuringus vaadeldakse mitmesuguseid riiklikke poliitikaalgatusi, mille eesmärk on luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamine ja ohjamine. Uuringutes tuuakse välja iga algatuse saavutused, edutegurid ja probleemid ning potentsiaalne ülekantavus teistesse valdkondadesse või riikidesse.

17/12/2019

Valmistudes vastu võtma 2020. aastat, on aeg meenutada – vaatame tagasi Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti 25. tegevusaastale, mille keskmes oli teadlikkuse suurendamine ja uurimistegevused – need on osa meie jätkuvast tegevusest töötingimuste parandamiseks Euroopas.

Tänu liikmesriikide koordinatsioonikeskuste, sotsiaalpartnerite, kampaaniapartnerite ja muude sidusrühmade pühendunud võrgustikule kordistus meie riskiennetust edendav sõnum 2019. aastal laiaulatuslikult.

16/12/2019

Digitehnoloogia uskumatu potentsiaal muudab töökohti, kuid mida see töötajate ohutuse ja tervise jaoks tähendab? Meie uus brošüür annab ülevaate meie digitaliseerimisega seotud pidevast tööst – sh hiljutisest tuleviku-uuringust – ja selle mõjust tööohutusele ja töötervishoiule.

Brošüüris selgitatakse, kuidas vähendada digitaliseerimise võimalikke negatiivseid tagajärgi töötervishoiule ja tööohutusele. Veelgi enam, see näitab, kuidas saame parandada ennetust töökohal digitehnoloogiate abil.

13/12/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Kampaania eduka lõppkohtumise järel tänab EU-OSHA kõiki 2018.–2019. aasta kampaanias „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ osalenud partnereid. Tänu nende raskele tööle on kampaania olnud nii tulemuslik.

Ettevalmistused järgmise kampaania jaoks juba käivad. 2020.–2022. aasta kampaania – „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ – keskendub luu- ja lihaskonna vaevustele, mis on miljoneid töötajaid kogu Euroopas mõjutav püsiv probleem.

09/12/2019

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

Bilbaos toimunud kahepäevane üritus tõi kokku poliitikakujundajad, sotsiaalpartnerid, EU-OSHA teabekeskused, kampaaniapartnerid, meediapartnerid ja muud sidusrühmad, et tähistada kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ lõppu.

Tervislike töökohtade hea tava auhinnad anti üle emotsionaalsel tseremoonial ja delegaadid vahetasid häid tavasid, arutasid saadud õppetunde ja kinnitasid oma pühendumust lahendada ühiselt ettetulevaid probleeme.

Pages

Pages