Põhipunktid

02/06/2020

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Nutikad isikukaitsevahendid võimaldavad töökohal suuremat ohutust ja mugavust, sest kasutavad täiustatud materjale või elektroonikakomponente. Nende edukal rakendamisel Euroopa töökohtades on siiski veel takistusi. Uues aruteludokumendis uuritakse nende uute tehnoloogiate pakutavaid võimalusi ja nendega kaasnevaid riske.

Kuigi alati tuleb eelistada korralduslikke meetmeid ja kollektiivset kaitset, on isikukaitsevahendite kasutamine muutumas nutikaks abivahendiks.

01/06/2020

© EU-OSHA

Tööohutuse ja töötervishoiu baromeeter on esimene andmete visualiseerimise vahend ajakohastatud teabega tööohutuse ja töötervishoiu olukorra ja suundumuste kohta ELis.

Vahend koosneb neljast näitajate kogumist mitmesugustel töötohutuse ja -tervishoiu teemadel, näiteks tööohutus- ja -tervishoiuasutused, riiklikud strateegiad, töötingimused ning tööohutus- ja -tervishoiustatistika. Saate visualiseerida ja võrrelda andmeid, koostada graafikuid ja laadida alla aruandeid eriteemadel.

30/05/2020

25.–31. mail toimuv Euroopa vähivastase võitluse nädal teadvustab vähiennetust, juurdepääsu ravile ja tuge pereliikmetele.

Vähinädala toetuseks esitleb EU-OSHA oma kava korraldada uus ja uuenduslik vähktõve riskiteguritega kokkupuudet käsitlev Euroopa töötajate uuring. Töökohal toimuva kokkupuute usaldusväärseid andmeid kogudes täidab uuring eeldatavasti olulised teabelüngad, mis on meil seoses ühe Euroopa suurima tööga seotud terviseprobleemiga.

20/05/2020

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Mis on tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste käsitlemisel tegelikult tõhus? Meie uues aruandes loetletakse 25 mitmesugust algatust – alates teabekampaaniatest kuni kontrollide ja õigusaktideni –, mida kasutatakse 14 riigis, ning rõhutatakse, mida saab teha luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisel, eelkõige VKEdes. Neist kuut uuritakse põhjalikumalt, andes ülevaate, kuidas toimivad luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise meetmed praktikas.

08/05/2020

© EU-OSHA 

EU-OSHA esitab 2019. aasta uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER) põhitulemused, millest selgub, et Euroopa töökohtade teatatud peamised riskitegurid on luu- ja lihaskonna vaevused ja psühhosotsiaalsed riskid.

Uuringus osales 33 riigist üle 45 000 ettevõtte, kes vastasid küsimustele tööohutuse ja töötervishoiu eri valdkondade, sealhulgas seoses digitaliseerimisega tekkivate probleemide kohta.

07/05/2020

© EU-OSHA

EU-OSHA on käivitanud algatuse „Tervislikud töökohad peatavad pandeemia“ praeguse pandeemiaga seotud töötervishoiu ja tööohutuse probleemide lahendamiseks, pakkudes töökohtadele mitmesuguseid juhendeid seoses COVID-19-ga.

Materjalid on muu hulgas järgmised: ELi juhend, kuidas piirata viiruse levikut ja kuidas kasutada ennetusmeetmeid ohutul ja tervislikul naasmisel töökohtadesse; bioloogiliste mõjuritega kokkupuute minimeerimise teave; ELi ja rahvusvaheliste organisatsioonide teabevideod ja lingid heade tavade materjalidele.

29/04/2020

Tutvuge tulevase kampaaniaga. Uuel veebilehel on rohkelt teavet ja kasulikke ressursse tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste ning põhjuste kohta, miks peame neid juhtima.

Veebilehele lisatakse rohkem vahendeid ja ressursse mitmes keeles kampaania algust ette valmistaval Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalal oktoobris 2020. Ootamiseks ei ole siiski põhjust – tutvuge veebilehega nüüd, et näha, kuidas saate kampaanias osaleda!

Pages

Pages