You are here

Põhipunktid

26/07/2016

Tervislike töökohtade filmitegelane Napo juhib meid tervislikku tulevikku. Uues filmis antakse Napole ajas rändamise võime. Selle uue võime abil uurib ta nii minevikku kui ka tulevikku, tuues esile tervislikumate ja tootlikumate töökohtade põhielemendid töötajaskonna vananemise kontekstis.

12/07/2016

Kas teie organisatsioon soovib edendada vastutustundlikku ettevõtlust, tööohutuse ja töötervishoiu meetmeid, et need jõuaksid laiema üldsuseni, ning osaleda sarnase mõtteviisiga rahvusvaheliste rühmade koostöövõrgustikus?

Kas teie meediaorganisatsioon soovib parandada oma mainet, võrgustikku ja nähtavust?

Sel juhul kandideerige nüüd, et hakata kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east” partneriks.

01/07/2016

1. juulil 2016 saab Slovakkia Madalmaade järel järgmiseks Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks.

Slovakkia eesistumisperiood on praeguse eesistujariikide kolmiku teine ametiaeg, mis hõlmab lisaks Madalmaadele ka Maltat.

Slovakkia eesistumise ajal keskendutakse järgmisele:

28/06/2016

Projektis käsitletakse mikro- ja väikeettevõtteid, kus tööõnnetuste ja kutsehaiguste risk on ettevõtete seas suurim. Projektiga uurib EU-OSHA, kuidas põhimõtted, strateegiad ja praktilised lahendused saavad parandada nende ettevõtte tööohutust ja töötervishoidu.

Projekti esimese etapi tulemused on ilmunud ja rõhutavad, et mikro- ja väikeettevõtetes on töötingimuste ja tööga seotud tervisemõjude olukord halb. Aruandes kirjeldatakse ka peamisi takistusi tööohutuse ja töötervishoiu tõhusal korraldamisel mikro- ja väikeettevõtetes.

23/06/2016

OiRA on Euroopa mikro- ja väikeettevõtete seas saamas üha populaarsemaks riskihindamisvahendiks.

OiRA on EU-OSHA väljatöötatud veebirakendus, mis võimaldab mikro- ja väikeettevõtetel rakendada riskihinnanguid ja ennetuskavasid. Selleks kasutatakse interaktiivseid tööriistu, mis on kohandatud kasutaja sektori, keele ja riikliku kontekstiga.

21/06/2016

2016.–2017. aasta kampaaniaga „Tervislikud töökohad sõltumata east“ on ühinenud ametlike kampaaniapartnerite esimene laine. Seekordse kampaania fookuses on jätkusuutlik tööelu ja tervena vananemine. Kampaaniaga ühinedes saavad organisatsioonid anda eeskuju ja rakendada esimeste seas vanusepõhise juhtimise praktilisi lahendusi töökohal. Ühinedes suureneb kampaaniapartnerite nähtavus ning nad saavad kasutada kampaaniavahendeid ja ‑materjale, teha võrgustikkoostööd ning vahetada kogemusi.

Pages