You are here

Põhipunktid

26/11/2015

Napo veebilehte on uuendatud. See on nüüd kasutajasõbralikum ja lihtsamini ligipääsetav, köidab pilku ja pakub huvitavaid lisafunktsioone. Näiteks on Napo veebileht nüüd kättesaadav ka mobiilseadmetes ja tahvelarvutites.

Uuendatud lehel leiab hõlpsalt ja kiiresti üles tööohutuse ja -tervishoiu teemalised tekstivabad Napo filmid, teabematerjalid õpetajatele ning kogu teabe Napo sünniloo ja konsortsiumi kohta. Korduvate küsimuste jaotises selgitatakse autoriõigusi ja kasutuslube ning antakse nõu, kuidas Napot kõige parimini kasutada.

23/11/2015
E-tools Seminar 2015

Arengud tööturul ja uute tehnoloogiate loomine mõjutavad seda, kus ja kuidas me töötame. Veebipõhine tööjõuvahetus ehk ühispanustamine suurendab töötamist väljaspool traditsioonilist kontorit. Üha konkurentsivõimelisemas töökeskkonnas suureneb tõenäoliselt ka sooritusvõimet tõstvate ainete kasutamine. Üha kiiremini arendatakse ka robootikat ja tehisintellekti.

Kõik uued arengud toovad kaasa uusi kasutegureid, kulusid, võimalusi ja ohtusid; samuti mõjutavad need kõik tööohutust ja -tervishoidu.

23/10/2015

Mai 2018 on REACH-määruse kohaselt lõplik tähtaeg, et registreerida keemilised ained, mida toodetakse Euroopa Liidus või imporditakse sellesse. Ettevõtetel on samuti kohustus koguda selleks ajaks kogu vajalik teave ainete omaduste kohta ja uuendada ohutuskaarte. Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon (ETUC) kutsub kemikaale kasutavate ettevõtete töötajate esindajaid üles kontrollima, et nende kasutatavad ained oleksid registreeritud maiks 2018 ja et oleks võetud riskijuhtimismeetmed, mis tagavad kemikaalide ohutu kasutamise.

19/10/2015

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal kestab 2015. aastal 19.–23. oktoobrini ning hõlmab üritusi kogu Euroopas. Käsitletakse selliseid probleeme nagu tööstress ja psühhosotsiaalsed riskid, sealhulgas seksuaalne ahistamine ja kolmandate isikute poolne vägivald.

Pages