Põhipunktid

21/11/2019

© INSHT

Meie uues aruandes uuritakse teaduskirjandust, mis käsitleb konkreetseid tööga seotud ja bioloogilistest mõjuritest tingitud haigusi, näiteks nakkushaigusi ja allergiaid. See hõlmab ka eksperdiuuringu ning ELi liikmesriikide haiguste ja kokkupuute seiresüsteemide hindamise tulemusi. Aruandes esitatakse soovitusi paremate seiretavade, ennetamisstrateegiate ja -poliitikameetmete kohta.

See aruanne on osa suuremahulisest projektist, milles käsitletakse tööga seotud haigusi ELi töökohtades, et tagada parem ennetus.

20/11/2019

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Euroopa ettevõtted nimetavad töötajate tervise riskiteguritena sageli endiselt probleemsete inimestega suhtlemist, korduvaid käeliigutusi, inimeste või suurte raskuste tõstmist ja liigutamist. Seda näitavad uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete kolmanda uuringu (ESENER-3) esimesed järeldused.

2019. aasta järeldused põhinevad vestlustel, mis toimusid eri suurusega ja eri sektoritest pärit 45 000 ettevõttes 33 Euroopa riigis.

15/11/2019

© Cristina Vatielli 

Meie uus põhjalik Euroopa ülevaatearuanne ja kokkuvõte keskenduvad sellele, kuidas luu- ja lihaskonna vaevused mõjutavad Euroopa tööjõudu, ühiskonda ja majandust.

Need väljaanded koostati EU-OSHA suuremahulise projekti raames, mille eesmärk on analüüsida luu- ja lihaskonna vaevusi käsitlevaid riiklikke ja Euroopa andmeid, nende vaevuste mõju tervisele ja tööle, riskitegureid, ennetust ja tööle naasmise meetmeid.

12/11/2019

EU-OSHA, partnerid ja sidusrühmad kogunevad Bilbaos 2018.–2019. aasta kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ viimaseks etapiks.

Tippkohtumisel tähistatakse kampaania saavutusi ja antakse delegaatidele võimalus jagada kogemusi ja parimaid tavasid seoses ohtlike ainete asendamise, kantserogeenidega kokkupuute minimeerimise ja tõhusa ennetuse küsimustega.

07/11/2019

EU-OSHA veebipõhine interaktiivne riskihindamisvahend (OiRA) on suur saavutus ameti jaoks, kes on 25 aasta jooksul edendanud ja hõlbustanud tõhusat riskihindamist ja -juhtimist töökohtades.

Paljudes Euroopa keeltes kättesaadav ja kasutajasõbralik veebiplatvorm aitab kogu Euroopa ettevõtteid, eelkõige mikro- ja väikeettevõtteid tööohutuse ja töötervishoiu riskide hindamisel ja juhtimisel mitmesugustes sektorites.

OiRA on aidanud oluliselt EU-OSHA-l ja tema partneritel jõuda mikro- ja väikeettevõteteni ning parandada tervishoidu ja ohutust.

05/11/2019

Sergio da Costa ja Maya Kosa film „Bird Island“ („Lindude saar“) pärjati Leipzigi rahvusvahelisel dokumentaal- ja animafilmide festivalil (DOK Leipzig) parima tööteemalise filmi tiitliga.

Võidufilm käsitleb taastusravi teemat, luues paeluva analoogia ja näidates, kuidas kannatlikkust ja hoolitsust vajavad tervenemiseks nii varjupaigas elavad vigastatud linnud kui ka noor mees, kes naaseb tööle pärast pikaajalist haigust.

04/11/2019

5.–8. novembril 2019 osaleb EU-OSHA 36. rahvusvahelisel tööohutuse, -turvalisuse ja -tervishoiu kongressil ja messil A+A.

EU-OSHA tegevdirektor räägib töötervishoiu ja tööohutuse tulevikust Euroopas, tutvustades strateegiaid, projekte ja võrgustikke.

Muud ettekanded hõlmavad tööõnnetuste ja -haiguste arvu, põhjuseid ja kulusid, projekti Vision Zero ja ohtlikke aineid, riskihinnangutel põhinevat tulemuslikku ennetamist ja selle rakendamist mikro- ja väikeettevõtetes.

Pages

Pages