Millega me tegeleme?

Image

Töötame selle nimel, et muuta Euroopa töökohad ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks, mis on kasulik nii ettevõtetele, töötajatele kui ka riikidele. Edendame riskiennetust, et parandada töötingimusi Euroopas.

Tutvuge EU-OSHAga: tutvustusvideo

Meie peamised tegevusvaldkonnad

 • Tervislike töökohtade kampaaniad – meie kaheaastased kampaaniad, mille eesmärk on teadvustada tööohutuse ja töötervishoiu teemasid kogu Euroopas
 • Veebipõhise interaktiivse riskihindamisvahendi (OiRA) projekt – pakume väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele veebipõhiseid riskihindamisvahendeid, millega hinnata ja vähendada töökoha riske
 • Uuring ESENER – see ulatuslik uuring annab ülevaate tööohutuse ja töötervishoiu riskide juhtimisest Euroopa töökohtadel
 • OSHwiki – tööohutuse ja töötervishoiu täpse ja usaldusväärse teabe interaktiivne veebientsüklopeedia
 • Tulevikuprojektid – tõstame esile ja uurime tööohutuse ja töötervishoiu uusi tekkivaid riske sihtotstarbeliste tulevikuprojektide kaudu
 • Tööohutuse ja töötervishoiu ülevaated – pakume tööohutuse ja töötervishoiu konkreetsete teemade ülevaateid ning tuvastame prioriteedid
 • NAPO filmid – tööohutuse ja töötervishoiu olulisi teemasid käsitlevate lõbusate sõnatute lühifilmide sari

Kuidas me seda teeme?

 • Kampaaniad – eesmärk on suurendada teadlikkust ning anda teavet tööohutuse ja töötervishoiu tähtsuse kohta töötajate, üksikettevõtete ja Euroopa poliitikaeesmärkide jaoks.
 • Riskide ennetamine – kavandamine ja arendame kasutajasõbralikke vahendeid, mille abil saavad mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad hinnata töökoha riske ning jagada tööohutuse ja töötervishoiu teadmisi ja head tava.
 • Partnerlused – teeme koostööd riikide, tööandjate ja töötajate organisatsioonide, Euroopa Liidu asutuste ja võrgustike ning eraettevõtetega. Eduka tegevuse tagamisel on keskne koht teabekeskuste võrgustikul.
 • Teadusuuringud – eesmärk on tuvastada töökohtade uued ja tekkivad riskid ning neid hinnata, samuti lõimida tööohutus ja töötervishoid sellistesse valdkondadesse nagu haridus, tervishoid ja teadus.