Millega me tegeleme?

© EU-OSHA

Töötame selle nimel, et muuta Euroopa töökohad ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks, mis on kasulik nii ettevõtetele, töötajatele kui ka riikidele. Edendame riskiennetust, et parandada töötingimusi Euroopas.

Tutvuge EU-OSHAga: tutvustusvideo

Meie peamised tegevusvaldkonnad

 • Tervislike töökohtade kampaaniad – meie kaheaastased kampaaniad, mille eesmärk on teadvustada tööohutuse ja töötervishoiu teemasid kogu Euroopas
 • Veebipõhise interaktiivse riskihindamisvahendi (OiRA) projekt – pakume väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele veebipõhiseid riskihindamisvahendeid, millega hinnata ja vähendada töökoha riske
 • Uuring ESENER – see ulatuslik uuring annab ülevaate tööohutuse ja töötervishoiu riskide juhtimisest Euroopa töökohtadel
 • OSHwiki – tööohutuse ja töötervishoiu täpse ja usaldusväärse teabe interaktiivne veebientsüklopeedia
 • Tulevikuprojektid – tõstame esile ja uurime tööohutuse ja töötervishoiu uusi tekkivaid riske sihtotstarbeliste tulevikuprojektide kaudu
 • Tööohutuse ja töötervishoiu ülevaated – pakume tööohutuse ja töötervishoiu konkreetsete teemade ülevaateid ning tuvastame prioriteedid
 • NAPO filmid – tööohutuse ja töötervishoiu olulisi teemasid käsitlevate lõbusate sõnatute lühifilmide sari

Kuidas me seda teeme?

 • Kampaaniad – eesmärk on suurendada teadlikkust ning anda teavet tööohutuse ja töötervishoiu tähtsuse kohta töötajate, üksikettevõtete ja Euroopa poliitikaeesmärkide jaoks.
 • Riskide ennetamine – kavandamine ja arendame kasutajasõbralikke vahendeid, mille abil saavad mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad hinnata töökoha riske ning jagada tööohutuse ja töötervishoiu teadmisi ja head tava.
 • Partnerlused – teeme koostööd riikide, tööandjate ja töötajate organisatsioonide, Euroopa Liidu asutuste ja võrgustike ning eraettevõtetega. Eduka tegevuse tagamisel on keskne koht teabekeskuste võrgustikul.
 • Teadusuuringud – eesmärk on tuvastada töökohtade uued ja tekkivad riskid ning neid hinnata, samuti lõimida tööohutus ja töötervishoid sellistesse valdkondadesse nagu haridus, tervishoid ja teadus.