Bioloogilistest mõjuritest tingitud tööga seotud haigused

Bioloogilised mõjurid põhjustavad teadaolevalt terviseprobleeme. Vastavalt 2015. aasta Euroopa töötingimuste uuringule puutub üha rohkem Euroopa töötajaid (13 %, mis on 1,5 korda rohkem võrreldes olukorraga kümne aastat tagasi) töökohal kokku haigustekitajatega. Bioloogiliste mõjurite hulka kuuluvad viirused, bakterid, seened ja parasiidid ning need võivad põhjustada terviseprobleeme kas otseselt või seonduvate allergeenide või toksiinidega kokkupuute kaudu.

Tööalast kokkupuudet bioloogiliste mõjuritega seostatakse mitme terviseprobleemiga, sealhulgas nakkushaiguste, vähi ja allergiatega. Mõned bioloogilised mõjurid võivad kahjustada ka loodet.

Teatud valdkondade (näiteks tervishoid ja veterinaaria, põllumajandus, heitveekäitlus ja laborid) töötajad on eriti ohustatud. Need töötajad võivad otseselt töötada mikroobidega või puutuda nendega kokku näiteks biovedelike või pinnase kaudu. Kui bioloogilise mõjuriga kokkupuute allikas on teada, on kahjulikku tervisemõju võrdlemisi lihtne ennetada. Tundmatutest allikatest tuleneva kokkupuute riskihaldus on palju keerukam.

EU-OSHA pakub teemakohaseid väljaandeid:

Bioloogilised mõjurid ja tööga seotud haigused: kirjandusülevaate, eksperdiuuringu ja seiresüsteemide analüüsi tulemused, aruanne ja kokkuvõte

Aruteludokumendid, mis käsitlevad bioloogiliste mõjuritega kokkupuute suure riskiga valdkondi: tervishoidtöökohad, mis hõlmavad reisimist ja kontakte reisijategaloomadega seotud elukutsed, jäätme- ja reoveekäitlus ja põllukultuuride kasvatamine.