Bioloogilised mõjurid ja tööga seotud haiguste ennetamine: ülevaade

Keywords:

Aruanne on sellise suurprojekti lõpptulemus, mis telliti selleks, et käsitleda bioloogiliste mõjuritega kokkupuudet töökohal ja seonduvat tervisemõju. Uuring hõlmas teaduskirjanduse ülevaadet, intervjuusid ekspertidega, fookusrühmade kohtumisi ja sidusrühmade seminari. Aruandes esitatakse koondkokkuvõte projekti tulemustest tervikuna vastavalt kogu läbivaatamise ajal tuvastatud olulistele teemadele, näiteks probleemsed valdkonnad, haavatavad rühmad, tekkivad riskid ja Euroopa riikides kasutatavad seiresüsteemid.

Praegu puudub süstemaatiline lähenemine, kuidas ennetada kokkupuudet bioloogiliste mõjuritega töökohal ja tuvastada seonduvaid terviseprobleeme. Analüüsides olemasolevaid teadmisi nende riskitegurite kohta, tuvastades andmelünki ja kavandades tulevasi poliitikavariante, on aruande eesmärk teadvustada probleemi ja anda usaldusväärset teavet, mis võib toetada tegevust tõhusate ennetusmeetmete kehtestamiseks.

Laadi alla in: en