Suunised ohtlike ravimite ohutuks halduseks töökohal

Keywords:

Selles Euroopa Komisjoni juhendis esitatakse praktilisi näiteid töötajate kokkupuute vähendamiseks ohtlike ravimitega kõigis olelusringi etappides: tootmine, transport ja ladustamine, manustamiseks ettevalmistamine, manustamine inimestele ja loomadele ning jäätmekäitlus.

Need mittesiduvad suunised pakuvad mitmesuguseid praktilisi nõuandeid töötajatele, tööandjatele, avaliku sektori asutustele ja ohutusekspertidele, et toetada nende lähenemisviise töötajate kaitsmiseks ohtlike ravimite eest.

Laadi alla in: en