Tööga seotud psühhosotsiaalsete riskiteguritega kokkupuute ja südame-veresoonkonna haiguste seosed

Keywords:

Aruteludokumendis uuritakse psühhosotsiaalsete riskitegurite ning südamehaiguste ja insuldi suurenenud riski seoseid. Selles käsitletakse stressimehhanismide võimalikku otsest mõju südame-veresoonkonnale ja seda, kuidas tööstress võib tekitada ebatervislikke eluviise ja see omakorda võib mõjutada südame-veresoonkonna tervist. Soodsa psühhosotsiaalse töökeskkonda peetakse ka südame-veresoonkonna haiguste eest kaitsvaks teguriks.

Soovitatakse mitmest komponendist koosnevat terviklikku ennetuskäsitlust.

Laadi alla in: en