Projekt OSHVET: tööohutus ja töötervishoid kutsehariduses

Image by OKNord from Pixabay

EU-OSHA projekti OSHVET eesmärk on teadvustada töötervishoidu ja tööohutust (OSH) kutsehariduse (VET) õpetajatele ja õppuritele ning pakkuda praktilist teavet ja vahendeid piirkondlikul ja riiklikul tasandil kõigis ELi, EFTA ja läbirääkijariikides.

Sõnumite levitamine: Euroopa-ülesed partnerid ja riiklikud saadikud

Projekti eesmärk on moodustada ulatuslik võrgustik, kasutades olemasolevaid võrgustikke – EU-OSHA riiklikke koordinatsioonikeskusi ja Euroopa partnerorganisatsioone, Euroopa kutseõppeasutuste ühendust (EVBB) ning tehnika- ja kutsehariduse Euroopa foorumit (EfVET).

EVBB ja EfVET nimetab igasse riiki projekti OSHVET saadikud, kes riiklike koordinatsioonikeskuste toel vastutavad võrgustikes ja riigi kutseõppeasutustes projektitegevuse koordineerimise ja edendamise eest. Projekti OSHVET saadikud annavad tegevuste rakendamise eest aru ka EU-OSHA-le.

Projekti edukas katseetapp toimus kuues riigis – Belgias, Hispaanias, Madalamades, Norras, Portugalis ja Saksamaal – ning nüüd seda laiendatakse.

Projekti OSHVET riiklikud algatused

Projekti OSHVET tegevusi saab toetada EU-OSHA koordinatsioonikeskuste abivahendi FAST kaudu. Järgmised näited selgitavad, mis algatusi koordineerivad projekti OSHVET saadikud ja riiklikud koordinatsioonikeskused ning mis toimuvad projekti osana.

  • Portugalis toimus üritus ja videovõistlus, et edendada liikumist ja venitamist luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamiseks.
  • Madalmaades pidasid eksperdid kogu riigi kutseõppeasutustes loenguid teemal „Ohutu ja mõistlik töötamine“.
  • Belgias edendatakse kutseõppevõrgustikes selliseid vahendeid nagu OiRA ja Napo õpetajatele ning kavas on korraldada kantserogeenide tegevuskava teadvustamise projekt.