Euroopa töötajate vähktõve riskiteguritega kokkupuute uuring

Et vähktõbi põhjustab hinnanguliselt 53% kõigist tööga seotud surmajuhtumitest ELis ja muudes arenenud riikides, on vähktõve riskiteguritega töökohal kokkupuute usaldusväärsed andmed olulised nii töötajate ohutuse ja tervise kui ka tootliku ja kestliku majanduse jaoks.

EU-OSHA kavatseb korraldada Euroopa töötajate vähktõve riskiteguritega kokkupuute uuringu, et saada peamist kokkupuudet põhjustavatest vähktõve riskiteguritest parem ülevaade. Uuringus vaadeldakse ka kõige tavalisemaid kokkupuuteolukordi ning nende töötajate arvu ja omadusi, kes puutuvad kokku vähktõve mitmesuguste riskiteguritega, näiteks asbesti, benseeni, kroomi, diisliheitgaasi, nikli, liivatolmu, UV-kiirguse ja puidutolmuga. Uuringu eesmärk on suunata andmete alusel paremini teabekampaaniaid ja ennetusmeetmeid ning soodustada tõenduspõhist poliitikakujundamist.

2017. aastal koostati töötajate kantserogeenidega kokkupuute hindamise teostatavusuuring, mis põhines edukal Austraalia uuringul. Ettevalmistus algab 2020. aastal uuringu esimestes riikides, alustades metodoloogia koostamist ja kohandades Austraalia mudeli Euroopa kontekstiga.

Uue uuringu projektiülevaade

Uuringut täiustatakse ja see toimub 2021. ja 2022. aastal, esimesed tulemused avaldatakse kavakohaselt 2023. aastal. Pärast hinnangut 2024. aastal otsustatakse, kas laiendada uuringut rohkematele riikidele ja täiendavatele ristiteguritele.