Vähktõve kui kutsehaiguse riskitegurid Euroopas – töötajate kokkupuute uuringu esimesed tulemused

Keywords:

EU-OSHA korraldatud uuring töötajate kokkupuute kohta vähktõve riskiteguritega Euroopas (WES) annab teavet töötajate tõenäolise kokkupuute kohta vähktõve 24 teadaoleva riskiteguriga nende viimasel töönädalal. Uuring toimus 2023. aastal Saksamaal, Iirimaal, Hispaanias, Prantsusmaal, Ungaris ja Soomes.

Käesolevas väljaandes esitatakse uuringu esimesed tulemused, milles tuuakse välja, mis käsitletud vähktõve riskiteguritega puututakse töökohas kokku kõige sagedamini, miks ning kuidas on kokkupuude seotud teatud töötingimustega. Tulemused näitavad, et mikro- ja väikeettevõtetes on töötajate risk suurem kui kesksuurtes ja suurettevõtetes ning samuti on risk suurem töötajatel, kes töötavad üle 50 tunni nädalas.

Laadi alla in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |