Vähktõve kui kutsehaiguse riskitegurid Euroopas – töötajate kokkupuute uuringu metoodika

Keywords:

Uuring töötajate kokkupuute kohta vähktõve riskiteguritega Euroopas annab teavet töötajate tõenäolise kokkupuute kohta viimase töönädala jooksul mitme teadaoleva vähktõve riskiteguriga. Selles aruandes kirjeldatakse töötajate kokkupuute uuringu arendamiseks kasutatud metoodikat.

Selles selgitatakse, kuidas töötajate kokkupuute uuring kohandati Austraalia töökokkupuute uuringust ja mida tehti küsimustiku tõlkimiseks nende ELi liikmesriikide keeltesse, kus seda rakendati. Selles kirjeldatakse kohandatud küsimustiku katsetamist ning sellele järgnevaid valimi koostamise, peamiste kohapealsete tööde, andmekvaliteedi kontrolli ja andmete kaalumise meetodeid.

Selles aruandes on lisateave ja see täiendab juba avaldatud töötajate kokkupuute uuringu metoodika kokkuvõtet.

Laadi alla in: en