Euroopa standardid

Ühtlustatud standard on standard, mille on Euroopa Komisjoni nõudel vastu võtnud üks Euroopa standardiorganisatsioonidest – Euroopa Standardikomitee (CEN), Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee (CENELEC) või Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituut (ETSI).

N-ö uus lähenemisviis on uuenduslik tehnilise ühtlustamise viis, mille sisuks on kohustuste jagamine Euroopa seadusandja ja Euroopa standardiorganisatsioonide vahel.

Uue lähenemisviisi põhimõtted on järgmised.

  • Euroopa direktiivides määratletakse põhinõuded, et tagada töötajate tervise ja ohutuse, tarbijaõiguste ning keskkonna kõrgetasemeline kaitse. Uue lähenemise direktiivid põhinevad Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 114 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 95), mis võimaldab kaupade vaba liikumist soodustavate meetmete võtmist.
  • Direktiivides toodetele esitatavatele põhinõuetele vastavate ühtlustatud standardite koostamise ülesanne usaldatakse Euroopa standardiorganisatsioonidele (Euroopa Standardikomitee, Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee ja Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituut).
  • Eeldatakse, et ühtlustatud standarditele vastavad tooted täidavad standardis esitatud põhinõuded (vastavuseeldus, CE-märgis), ning liikmesriigid peavad lubama nende toodete vaba liikumist.
  • Standardite kasutamine jääb vabatahtlikuks. Võimalikud on ka alternatiivsed standardid, kuid sel juhul on tootjad kohustatud tõestama, et nende tooted vastavad põhinõuetele.

Lisateave uue lähenemisviisi raames vastu võetud direktiivide kohta on veebilehe direktiivide jaotises ja järgmistel Euroopa Komisjoni veebilehtedel:

 

Euroopa ja rahvusvahelised standardiorganisatsioonid 

Riiklikud standardiorganisatsioonid

Euroopa Standardikomitee (CEN) liikmed
Riik Asutus / CENi liige
Austria Österreichisches Normungsinstitut (ON)
Belgia Bureau de Normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN)
Bulgaaria Българският институт за стандартизация (BDS)
Küpros Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Tšehhi Vabariik Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Taani Dansk Standard (DS)
Eesti Eesti Standardikeskus (EVS)
Soome Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS)
Prantsusmaa Association Française de Normalisation (AFNOR)
Saksamaa Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Kreeka Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Ungari Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Island Islenskir Stadlar (IST)
Iirimaa National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Itaalia Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Läti Latvijas Standarts (LVS)
Leedu Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luksemburg Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Madalmaad Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norra Norsk Standard (SN)
Poola Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugal Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rumeenia Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovakkia Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Sloveenia Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Hispaania Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Rootsi Swedish Standards Institute (SIS)
Šveits Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee (CENELEC) liikmed  

Riik Asutus / CENELECi liige
Austria Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Belgia Comité Electrotechnique Belge / Belgisch Elektrotechnisch Comité
Bulgaaria Българският институт за стандартизация (BDS)
Küpros Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Tšehhi Vabariik Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Taani Dansk Standard (DS)
Eesti Eesti Standardikeskus (EVS)
Soome Sähkö- ja Elektroniikka-alan Kansallinen Standardointijärjestö (SESKO)
Prantsusmaa Union Technique de l'Electricité
Saksamaa Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Kreeka Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Ungari Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Island Staðlaráð Íslands
Iirimaa Electro-Technical Council of Ireland Limited
Itaalia Comitato Elettrotecnico Italiano
Läti Latvijas Standarts (LVS)
Leedu Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luksemburg Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Madalmaad Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norra Norsk Elektroteknisk Komite
Poola Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugal Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rumeenia Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovakkia Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Sloveenia Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Hispaania Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Rootsi SEK Svensk Elstandard
Šveits Electrosuisse