Tööohutuse ja töötervishoiu baromeeter: andmete visualiseerimise vahend

See vahend on ametlik teabeallikas tööohutuse ja -tervishoiu olukorra ja suundumuste kohta Euroopa riikides.

Näitajad

Uurige ja võrrelge ELi ning iga riigi andmeid paljudel teemadel.

Üldteave: tööohutuse ja töötervishoiu ametiasutused, majandus- ja tegevusvaldkonnad ning tööjõud.

Tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine: ELi ja riiklikud eeskirjad ning riikide lähenemisviisid tööohutuse ja töötervishoiu strateegiatele ning sotsiaaldialoog tööohutuse ja töötervishoiu teemal.

Töötingimused ja ennetus: töökohal esinevad riskid, ettevõtete ennetustegevus, töötajate osalemine, tööohutuse ja töötervishoiu kultuur ning tervisealase teadlikkuse tõstmine.

Õnnetused, haigused ja heaolu: surmaga lõppevad ja muud tööõnnetused, tööga seotud haigused või vigastused ja töötajate tervisealased hoiakud.

Tööohutuse ja töötervishoiu taristu: riikide tööohutuse ja töötervishoiu statistika, uuringud ja uurimisvõimekus ning tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktide jõustamine riikides. Jaotis sisaldab ka teavet rahvusvaheliste organisatsioonide ja programmide kohta.

Andmete visualiseerimise vahendi kasutamine

Kvantitatiivsete andmete visualiseerimine ja võrdlemine vahendi abil. Kirjeldused ja lisateabe lingid kvalitatiivsete andmete saamiseks.

Vahend võimaldab

  • kuvada peamisi näitajaid infograafikutena
  • võrrelda riiklikke andmeid ühe või kahe muu riigi, ELi või eelmiste aastate andmetega
  • graafikuid luua ja alla laadida või Exceli failidena eksportida
  • alla laadida üksikasjalikke riigiaruandeid või teemaaruandeid, nt riiklike strateegiate kohta
  • sisu vahetult jagada suhtlusmeedias

Andmeallikad

Andmed on pärit valitsusallikatest, statistikaametitest ning Euroopa küsitlustest ja uuringutest:

Tööohutuse ja töötervishoiu baromeeter

Baromeeter on EU-OSHA, tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi ning selle riiklike kontaktpunktide koostöö tulemus. Metoodika lisateave.

Vahendit uuendatakse ja täiustatakse.

Tutvuge vahendiga