Tööohutuse ja töötervishoiu baromeeter: andmete visualiseerimise vahend

© EU-OSHA

See vahend on ametlik teabeallikas tööohutuse ja -tervishoiu olukorra ja suundumuste kohta Euroopa riikides.

Näitajad

Uurige ja võrrelge ELi ning iga riigi andmeid paljudel teemadel.

Üldteave: tööohutuse ja töötervishoiu ametiasutused, majandus- ja tegevusvaldkonnad ning tööjõud.

Tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine: tööohutuse ja töötervishoiu strateegiad eri riikides ning sotsiaaldialoog tööohutuse ja töötervishoiu teemal.

Tööohutuse ja töötervishoiu tulemused: tööõnnetuste statistika, töötingimused, töötajate esindatus, töötajate suhtumine tervisesse jne.

Tööohutuse ja töötervishoiu taristu: riikide tööohutuse ja töötervishoiu statistika, uuringud ja uurimisvõimekus ning tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktide jõustamine riikides.

Andmete visualiseerimise vahendi kasutamine

Kvantitatiivsete andmete visualiseerimine ja võrdlemine vahendi abil. Kirjeldused ja lisateabe lingid kvalitatiivsete andmete saamiseks.

Vahend võimaldab

  • kuvada peamisi näitajaid infograafikana
  • võrrelda kahe riigi näitajaid ja võrrelda üht riiki kogu ELiga
  • diagramme luua ja alla laadida või Exceli failidena eksportida
  • alla laadida üksikasjalikke riigiaruandeid või teemaaruandeid, nt riiklike strateegiate kohta
  • sisu vahetult jagada suhtlusmeedias

Andmeallikad

Andmed on pärit valitsusallikatest, statistikaametitest ning Euroopa küsitlustest ja uuringutest:

Tööohutuse ja töötervishoiu baromeeter

Baromeeter on EU-OSHA, tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi ning selle riiklike kontaktpunktide koostöö tulemus. Metoodika lisateave.

Vahendit uuendatakse ja täiustatakse.

Tutvuge vahendiga