Safety and health in agri-food sector supply chains: the power of combining contractual and relational governance

Ohutus ja tervishoid põllumajandus- ja toiduainesektori tarneahelates: lepingulise ja suhtepõhise juhtimise ühendamise jõud

Keywords:

See poliitikaülevaade põhineb EU-OSHA projekti „Tööohutuse ja töötervishoiu võimendusvahendid – Lift-OSH“ tulemustel. Selles on põhjalik ülevaade, kuidas aitavad lepingulise ja suhtepõhise juhtimise hübriidvormid põllumajandus- ja toiduainesektori tarneahelas parendada tööohutust, töötervishoidu ja töötingimusi.

Projekti järeldused näitavad, et mõlema juhtimisvormi kombineerimine võib edendada usaldust, ühisvastutust ja pidevat täiustamist tarneahela kõigi partnerite poolt. Lõppkokkuvõttes tähendab see töötajatele ohutumat ja soodsamat töökeskkonda.

Laadi alla in: en