Tarneahelate haldamine põllumajanduses: Standardid ja auditid tööohutuse ja töötervishoiu täiustamiseks Euroopa põllumajandus- ja toiduainesektoris

Keywords:

Põllumajandus- ja toiduainesektori tööohutus- ja töötervishoiuriskid võivad hõlmata pikki tööpäevi, madalat palka, karmi psühhosotsiaalset kliimat ning raskuste tõstmise, korduvate tööülesannete ja põllumajanduskemikaalidega seotud füüsilisi ohte. Sektori ulatuslik reguleerimine ja asjaolu, et töötervishoid ja tööohutus on lepingulise juhtimise kaudu tarneahelasse integreeritud, rõhutavad sertifitseerimise ja standardite tähtsust. Selles poliitikaülevaates kirjeldatakse nende võimalikku kasu tööohutusele ja töötervishoiule, praegusi piiranguid ning valitsuste ja poliitikute rolli olukorra parandamisel.

Laadi alla in: de | en | fr | mt | pt |