Market leverage for safe and healthy workplaces: fitting practices to the industrial sector

Turuvõimendus ohutute ja tervislike töökohtade nimel: tavade kohandamine tööstussektorile

Keywords:

See poliitikaülevaade põhineb EU-OSHA projekti „Tööohutuse ja töötervishoiu võimendusvahendid – Lift-OSH“ tulemustel. Selles on soovitused juhtidele, kuidas mõjutada tarnijaid täiustama tööohutust ja töötervishoidu.

Juhtumiuuringutest saadud tähelepanekute järgi on suhtehaldusel oluline roll selles, kuidas muuta poliitikad ja ranged lepingutingimused töökohal heaks tavaks. See mõjutab töötajate tervist ja ohutust tarnijate töökohtadel. Poliitikakokkuvõttes kohandatakse soovitusi ka eri sektorite kontekstidele.

Laadi alla in: en