Safety culture in the construction industry as part of supply chain governance

Ohutuskultuur ehitustööstuses osana tarneahela juhtimisest

Keywords:

See poliitikaülevaade põhineb EU-OSHA projekti „Tööohutuse ja töötervishoiu võimendusvahendid – Lift-OSH“ järeldustel. Selles kirjeldatakse, kuidas ehitussektori töövõtjad ja kliendid lähtuvad tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise strateegiates konkreetsest ohutuskultuuri ideest.

Kahest näitest, kuidas sellised strateegiad võivad olla kasulikud, tuleneb peamine järeldus, et ühiste ohutusarusaamade loomine on väga tähtis, et tagada ehitussektoris tööohutus ja töötervishoid. Vaja on ka paremat töötajate kaasamist ja alt ülespoole teabevahetust.

Laadi alla in: en