Kokkuvõte Tööohutuse ja töötervishoiu parendamine tarneahelate kaudu: turupõhised algatused põllumajandus- ja toiduainetööstuses ning ehitussektoris

Keywords:

Hoolimata sotsiaalmajanduslikest teguritest tingitud muutustest tarneahelate struktuuris on ELi ja selle ettevõtete heaolu endiselt lahutamatult seotud tarneahelate edukusega. Kestlike ja eetiliste käitumisviiside suurem tähtsus turundussuhetes rõhutab tööohutuse ja töötervishoiu ning töötingimuste parendamise tähtsust. Selles aruandes esitatakse EU-OSHA projekti raames toimunud kirjanduse läbivaatuse tulemused, mis käsitleb tööohutuse ja töötervishoiu turueelist tarneahelates, uurides eelkõige kahte olulist ELi sektorit: põllumajandus- ja toiduainetööstust ning ehitussektorit.

Laadi alla in: de | en | fr | mt | ro | sl |