SARS-CoV-2 antigeeni kiirtestide (sh enesetestimise testide) töökeskkonnas kasutamise aspektid

Keywords:

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja EU-OSHA tehniline aruanne annab ülevaate COVID-19 põhjustava viiruse SARS-CoV-2 diagnostiliste antigeeni kiirtestide kasutamisest töökeskkonnas. See sisaldab EU-OSHA teabekeskuste uuringut kiirtestide kasutamisest töökoha kontekstis.

Aruandes arvestatakse tegureid, mis on seotud antigeeni kiirtestide kasutuselevõtuga töökohas, ja järeldatakse, et testimine võib aidata vähendada viiruse levikut suure riskiga sisetingimustes. Selles rõhutatakse siiski, et testimist tuleks kasutada mitte asendusmeetmena, vaid pigem viiruse levikut tõkestavate muude ohutus- ja tervishoiumeetmete täiendusena. See rõhutab ka ametiasutuste, tööandjate ja töötervishoiuteenistuste kaasamise olulisust töökoha testimisstrateegia väljatöötamisel. Tööohutuse ja töötervishoiu ning rahvatervise valdkonna osaliste koostöö on väga oluline, et tagada kõigi inimeste kaitse.

Laadi alla in: en