Euroopa sotsiaalõiguste samba toetamine

EU-OSHA toetab täielikult Euroopa sotsiaalõiguste sammast ning tegutseb selle nimel, et Euroopa töökohad oleksid ohutud, tervislikud ja hästi kohandatud.

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kuulutasid 17. novembril 2017 ühiselt välja Euroopa Liidu samba, mis soodustab töötajate kõrgetasemelist kaitset tööohutuse ja tööohutuse ja töötervishoiu riskide eest sõltumataeast.

See on eriti oluline Euroopa Liidu samba kontekstis, mille eesmärk on tagada sotsiaalsed põhiõigused, sealhulgas õiglased töötingimused, võrdsed võimalused ja juurdepääs tööturule. Sambal on 20 põhimõtet, millest üks on „Töötajatel on õigus nende ametioskustega kohandatud töökeskkonnale, mis võimaldab neil pikendada oma osalemist tööturul.“

Pikem ja tervem tööelu võib vähendada ebakindlust ja suurendada tootlikkust. Hea tööohutus ja töötervishoid ohutus on kasulik mitmeti, näiteks vähendab haiguspäevi ja tervishoiukulusid, säilitab eakate töötajate tööhõive, ergutab kasutama tõhusamaid töömeetodeid ja -tehnoloogiaid ning aitab paremini tasakaalustada töö- ja eraelu.

Euroopa sotsiaalõiguste samba suunas

Euroopa sotsiaalõiguste samba kampaaniamaterjalid