Discussion paper - OSH preventive services and professionals

Tööohutuse ja töötervishoiu ennetusteenused: spetsialistide vaatenurk

Keywords:

Dokumendis tutvustatakse Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistide vaatenurka. Selles keskendutakse praegusele arutelule, mis käsitleb (ettevõttesiseste ja -väliste) ennetusteenuste rolli töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjade järgimise toetamisel. Samuti kirjeldatakse selles üksikasjalikult ennetusteenuste praegust olukorda. Lisaks rõhutatakse vajadust algatada Euroopa tasandil arutelu küsimuses, mida on vaja teha, et ühtlustada tööohutuse ja töötervishoiu kutseala ning ennetusteenistuste tegevust.

Laadi alla in: en