Kirjandusülevaade - Töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjade järgimise parandamine: põhjalik ülevaade

Keywords:
Viimasel aastakümnel on ELis töö struktuuris, korralduses ja juhtimises toimunud kiired muutused, lisaks praegusest pandeemiast tingitud ümberkorraldustele. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) teadusuuringutes uuritakse, kuidas võimaldada töötervishoiu ja tööohutuse standardite järgimist ning edendada selles vallas paremaid tavasid.
 
Olemasoleva kirjanduse põhjalikus ülevaates keskendutakse eri liiki toele, mis hõlmab muu hulgas tarneahelaga seotud lähenemisviise, sotsiaalset aruandlust ning töötervishoiu ja tööohutusega seotud ettevõtlusstiimuleid, samuti töötervishoiu ja tööohutuse reguleerijate kasutatavaid strateegiaid ja tavasid. Peamised järeldused ja nende mõju tuleviku poliitikale ja edasistele uuringutele on esitatud lõpparuandes ja kommenteeritud kokkuvõttes ning põhjalikum analüüs on eraldi kirjandusülevaates.
Laadi alla in: en