Rumeenia

Rumeenias vastutab tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna eest töö- ja pereküsimuste ning sotsiaalkaitse ministeerium, mille peamised ülesanded on riigi tasandi poliitika ja strateegia väljatöötamine kõnealuses valdkonnas, normatiivsete õigusaktide eelnõude koostamine riikliku strateegia rakendamiseks ning õigusaktide jõustamise kontrollimine. Tööohutust ja töötervishoidu käsitlevate õigusaktide nõuete järgimist kontrollib tööinspektsioon.


Alexandru Darabonti nimeline riiklik töökaitse teadus- ja uurimisinstituut määrab teaduslikel alustel kindlaks tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmed ja edendab selles valdkonnas kokkulepitud poliitikat. Rahvatervise ja üldise heaolu valdkonnas on keskseks ametiks tervishoiuministeerium. Tervishoiuametid kontrollivad töötervishoiustandardite järgimist ja aitavad kaasa tervishoiu edendamisele töökohtades. Tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud kindlustusega tegeleb riiklik pensioni- ja sotsiaalkindlustusõiguste amet.


Rumeenia teabekeskus haldab riiklikku tööohutuse ja töötervishoiu võrgustikku ning jagab teavet Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti Rumeenia veebisaidil.


Teabekeskuste kontaktandmed

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont'' - INCDPM, București
Bd. Ghencea nr.35A, sector 6
061 692 Bucharest
Rumeenia
Contact person:
Ioana-Georgiana NICOLESCU
Tel: +40 (21) 313 31 58
E-posti aadress: georgiana [dot] nicolescu [at] gmail [dot] com