Kreeka

Kõik riiklikul tasandil tööohutust ja töötervishoidu käsitlevad küsimused kuuluvad töö- ja sotsiaalkaitseministeeriumi vastutusalasse. Peamised pädevad riigiasutused on töötingimuste ja töötervishoiu peadirektoraat, mis vastutab tööohutuse ja töötervishoiuga seotud õigusaktide, strateegia, korralduste, teabe, hariduse, koolituse ning teadusuuringute eest, ning tööinspektsioon (S.EP.E.), mis on tööalaste õigusaktide rakendamisega tegelev täitev- ja järelevalveasutus.


Tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas riiklikul tasandil kehtestatud sotsiaaldialoogi kaudu mängivad ühise eesmärgi – töökeskkonna parandamise ning tööga seotud õnnetuste ja kutsehaiguste vähendamise – saavutamisel olulist rolli tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas tegutsevad valitsusvälised sotsiaalpartnerid.


Muu hulgas koordineerib ja juhib Kreeka teabekeskus sotsiaalpartnerite ja teiste organisatsioonidega kehtestatud koostöö kaudu nüüd riiklikku tööohutuse ja töötervishoiu teabevõrgustikku.


Teabekeskuste kontaktandmed

Ministry of Labour and Social Affairs
29, Stadiou str.
10110 Athens
Kreeka
Contact person:
Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
Tel: +30 213 1516 090
E-posti aadress: grfop [dot] euosha [at] ypakp [dot] gr