Iirimaa

Tööohutuse ja töötervishoiu ameti töö eesmärk on muuta püsivalt töökultuuri, et ennetav suhtumine töökoha ohutusse, töötajate tervisesse ja heaollu oleks kõigi jaoks oluline pikaajalise edu saavutamise tegur mis tahes ettevõttes või organisatsioonis. Usume, et visiooni ja strateegilise suuna kavandamisega suudame sellise muutuse töökultuuris saavutada.


On kindlaid tõendeid selle kohta, et ettevõtted, kus rakendatakse tööohutuse ja töötervishoiu häid tavasid, on konkurentsivõimelisemad ja tulemuslikumad. Edukaimate ettevõtete hulka Iirimaal kuuluvad just need, kus asetatakse suurt rõhku töötajate ohutusele ja tervisele. Peale selle saab tööohutuse ja -tervishoiu hea tava rakendamisega parandada inimeste üldist tervislikku seisundit ja heaolu.


Meie laiapõhjalisel lähenemisviisil on kaks põhisuunda. Esimene eesmärk on kaasata protsessi kõik, kes tööohutuse ja töötervishoiu näitajaid mõjutada võivad, ning neid juhtida; teine eesmärk on jõustada valdkondades, kus nõuete täitmisse ei suhtuta tõsiselt, tööohutust ja töötervishoidu käsitlevad õigusaktid.


Teabekeskuste kontaktandmed

Health and Safety Authority
3rd floor, Hebron House, Hebron Road
R95 T91Y Kilkenny
Iirimaa
Contact person:
Gavin LONERGAN
Tel: +353 (01) 799 7838
E-posti aadress: gavin [at] hsa [dot] ie