Saksamaa

Saksa tööohutuse ja töötervishoiu süsteem on kaheosaline. See koosneb riiklikust (föderaalsest ja liidumaade) tööohutusest ja töötervishoiu kaitsest ning autonoomsetest õnnetusjuhtumikindlustusasutustest. Riiklik (föderaalne ja liidumaade) pool annab seadusi, määrusi ning riiklike ametite eeskirju. Õnnetusjuhtumikindlustusasutused annavad föderaal- või liidumaade valitsuse volitusel ning pärast vajalikkuse kindlakstegemist õnnetuste ennetamise eeskirju.


Asjaomaste riiklike (liidumaade) järelevalveasutuste ning õnnetusjuhtumiskindlustuse asutuste ametnikud nõustavad ettevõtteid ja teostavad järelevalvet.


Föderaal- ja liidumaade valitsused ning õnnetusjuhtumikindlustusasutused töötasid välja ühtse Saksamaa tööohutuse ja töötervishoiu strateegia eesmärgiga säilitada, parandada ja arendada tööohutust ja töötervishoidu kooskõlastatud ning süstemaatiliselt rakendatava tööohutuse ja töötervishoiu poliitika rakendamise abil. Tulevikus koordineerivad strateegia pooled oma ennetustegevusi töökohal kooskõlastatumalt, lähtudes kokkulepitud tööohutuse ja töötervishoiu eesmärkidest.


Kaheosaline tööohutuse ja töötervishoiu süsteem säilib, samas tõhustatakse jätkuvalt koostööd kohustusliku õnnetusjuhtumikindlustusasutuste järelevalveteenistuste ning liidumaade tööohutuse ja töötervishoiu asutuste koostöö ettevõtete nõustamise ning järelevalve osas.


Teabekeskuste kontaktandmed

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
44149 Dortmund
Saksamaa
Contact person:
Nathalie HENKE
Tel: +49 231 9071 2466
E-posti aadress: FOP-info [at] baua [dot] bund [dot] de