Rootsi

Rootsi töökeskkonna amet (Mynak) on 2019. aastast Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti Rootsi koordinatsioonikeskus, mis tegutseb Rootsi valitsuse ja parlamendi nimel.

Mynak koordineerib valitsuse, tööandjate ja töötajate esindajate tegevust, et tõhustada töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas tehtavat riigisisest ja rahvusvahelist tööd.

Rootsi töökeskkonna amet on riiklik töötervishoiu- ja tööohutusteabe keskus, mis täidab järgmisi ülesandeid:

  • tööd ja töökeskkonda käsitlevate olemasolevate teaduspõhiste teadmiste kogumine, koondamine ja levitamine;
  • teostatud reformide ja valitsusalgatuste mõju hindamine ja analüüsimine;
  • teadmislünkade ja arendamist vajavate valdkondade kindlakstegemine ja seonduvate teadmiste suurendamine;
  • teadmiste arengu jälgimine ja edendamine nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt;
  • töötervishoiu organisatsioonide arengu jälgimine ja soodustamine.

Teabekeskuste kontaktandmed

Swedish Agency for Work Environment Expertise
Drottninggatan 9
803 20 Gävle
Rootsi
Contact person:
Pernilla BJÄRNE
Tel: +46 26-14 84 13
E-posti aadress: pernilla [dot] bjarne [at] mynak [dot] se