Leedu

Leedu riiklik tööohutuse ja töötervishoiu poliitika on sotsiaalkindlustuse ja tööministeeriumi ning tervishoiuministeeriumi haldusalas. Riiklik tööinspektsioon, mis tegutseb sotsiaalkindlustuse ja tööministeeriumi egiidi all, vastutab tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamise, tööohutuse ja töötervise, aga ka tööd reguleerivate õigusaktide eiramiste ennetamise eest. Ta kontrollib kõigis ettevõtetes, institutsioonides, organisatsioonides ja asutustes, olenemata nende õigusvormist, liigist ja tegevusvaldkonnast, sh füüsilisest isikust tööandja korral tegevuse vastavust Leedu Vabariigi tööseadustikule ja õigusaktidele ja normidele, mis reguleerivad tööohutust ja töötervist ning tööandjate ja töövõtjate suhteid (riiklik tööinspektsiooni seadus nr IX-1768, Žin, 2003, nr 102-4585).


Põhiaktid, mis reguleerivad Leedus tööohutuse ja töötervishoiu poliitikat ja selle rakendamist, on töökoodeks ning tööohutuse ja töötervishoiu õigusakt (nr IX-1672, Žin., 2003, nr 70-3170).


Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Leedu teabekeskuse ülesandeid täidab riiklik tööinspektsioon. Teabekeskus koordineerib Leedu tööohutuse ja töötervishoiu teabevõrku, kuhu kuuluvad töövõtjate ja tööandjate organisatsioonid, avalikud asutused ja organid, mis viivad ellu riiklikku tööohutuse ja töötervishoiu poliitikat.


Teabekeskuste kontaktandmed

Valstybinė darbo inspekcija
Algirdo g. 19
03213 Vilnius
Leedu
Contact person:
Nerita SOT
Tel: +370 5 265 1628
E-posti aadress: nerita [dot] sot [at] vdi [dot] lt