Eesti

Eesti tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna põhidokument on Eesti Parlamendi – Riigikogu – poolt vastu võetud „Töötervishoiu ja tööohutuse seadus” (jõustunud 26.07.1999), mille alusel on välja töötatud ja jõustatud mitukümmend Vabariigi Valitsuse ja sotsiaalministri selleteemalist määrust. Eesti tööohutuse ja töötervishoiu süsteem on ülesse ehitatud selliselt, et täitevvõimuna juhib tervet valdkonda Sotsiaalministeerium, mille kaks üksust (tööelu arengu osakond ja tervishoiu osakond) on vahetult seotud tööohutuse ja töötervishoiu poliitika kujundamisega. EU-OSHA Eesti rahvuslik koordinatsioonikeskus töötab Sotsiaalministeeriumi (tööelu arengu osakonna) kui „peremeesorganisatsiooni” katuse all. Käesoleval ajal tegutsaeb koordinatsionnikeskuse võrgustikus 16 valitsus- ja valitsusvälist institutsiooni.


Rahvusliku koordinatsioonikeskuse roll on olla agentuuri esindaja liikmesriigis ning ülalmainitud tegevuses agentuuri ja liikmesriigi vahendaja, samuti tegevuse koordinaator liikmesriigi tasandil. Koordinatsioonikeskuse kodulehekülje vahendusel püüame anda igakülgset, nii siseriiklikku kui ka Euroopa tasandi teavet tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas, eeskätt hea tava ja Euroopa kampaaniatega seonduvalt. Rahvusliku koordinatsioonikeskusega saab ühendust võtta aadressidel: tiit.kaadu@sm.ee ja ester.runkla@sm.ee


Sotsiaalministeeriumi juures asub kolmepoolne 15-liikmeline konsultatiivne Töökeskkonna Nõukoda, mille põhiülesandeks on teha ettepanekuid ja avaldada arvamust töökeskkonnapoliitika väljatöötamiseks ja rakendamiseks. Töötervishoiu Keskuse likvideerimise järel 2004.a. võttis selle struktuuri töötervishoiu alase täideviiva rolli endale Tervishoiuamet (töökeskkonna osakond). Riiklikku järelevalvet tööohutuse ja töötervishoiu nõuetest kinnipidamise üle teostab Tööinspektsioon, mis struktuurilt ja tegutsemisgeograafialt jaguneb Põhja-, Lõuna-, Lääne-ja Ida-Inspektsiooniks.


Teabekeskuste kontaktandmed

Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
Mäealuse 2/3
12618 Tallinn
Eesti
Contact person:
Kristel PLANGI