Sloveenia

Sloveenias on tööohutus ja töötervishoid töö-, pere- ja sotsiaalküsimuste ministeeriumi ja tervishoiuministeeriumi halduses. Need kaks ministeeriumit teevad järelevalvet ja hindavad olukorda mainitud alal ja koostavad selle põhjal vastavalt määrusi ja lahendusi tööohutuse ja töötervishoiu ühtseks reguleerimiseks. Selle valdkonna määruste rakendamist kontrollib Sloveenia tööinspektsioon.


EU-OSHA teabekeskuse ülesandeid täitva töö-, pere- ja sotsiaalküsimuste ministeeriumi halduses on riiklik võrgustik, mis teeb koostööd valitsuse, ametiühingute ja töötajate organisatsioonide esindajatega, tööohutuse ja töötervishoiu ning kutsehaiguste ekspertide ja teadusuurijatega. Riiklik võrgustik on eelkõige seotud tööohutuse kultuuri edendamisega ja teabeleviga tööohutuse ja töötervishoiu teemadel.


Üksikasjalik teave riikliku teabekeskuse ja riikliku võrgustiku kohta on kättesaadav aadressil: http://www.osha.mddsz.gov.si/.


Teabekeskuste kontaktandmed

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Štukljeva 44
1000 Ljubljana
Sloveenia
Contact person:
Vladka KOMEL
Tel: +386 136 9774 0
E-posti aadress: vladka [dot] komel [at] gov [dot] si