Belgia

Tööohutus, töötervishoid ja heaolu töökohal on Belgias tööhõiveministri ning tema ministeeriumi alla kuuluva riikliku tööhõive-, töö- ja sotsiaalse dialoogi ameti pädevuses.


Tööinspektsioon, mis teostab järelevalvet heaolu üle töökohal, kontrollib vastavust tööohutuse, töötervishoiu ja tööalase heaolu standarditele. Tööga seotud inimküsimuste peadirektoraat vastutab regulatiivtegevuse eest ning tagab dialoogi sotsiaalpartneritega ja heaolu edendamise töökohal.


Belgia teabekeskus koordineerib ja haldab riigi tööohutuse ja töötervishoiu võrgustikku. Keskseid tegutsejaid ühendab Belgias Belgia tööohutuse teabekeskus. Belgia tööohutuse teabekeskus (Belgian Safe Work Information Center, BeSWIC) kogub Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri Belgia veebilehel teavet tööohutuse, töötervishoiu ja heaolu kohta töökohal.


Teabekeskuste kontaktandmed

FPS Employment, Labour and Social Dialogue
Rue Ernest Blerot 1
1070 Brussel-Bruxelles
Belgia
Contact person:
Frank DEHASQUE
Tel: +32 022334228
E-posti aadress: focalpoint [at] werk [dot] belgie [dot] be