Prantsusmaa

Prantsuse tööohutuse riskide ennetussüsteem koosneb järgmistest asutustest:


  • tööministeerium, mis koostab ja rakendab Prantsuse tööohutuse ja töötervishoiu poliitikat ja teeb koostööd sotsiaalpartneritega töötingimuste halduse nõukogus (Conseil d’orientation sur les conditions de travail, COCT);
  • sotsiaalkindlustuse ametid, mis tegelevad kutsealaste riskide ja vastava sektori tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetusega. Süsteemi, mida rahastatakse eranditult tööandjate maksetest, haldavad sotsiaalpartnerid. Seda toetab palgatöötajate riiklik haigekassa ja regionaalsed tervisekindlustusametid;
  • kutsealased teaduslikud, tegev- või meditsiiniasutused, mis tegelevad kutsealaste riskide vältimise, ennetamise, teadvustamise ja haldamisega. Põhiline selline asutus on Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (Prantsuse töökeskkonna tervise ja ohutuse amet), mis osaleb kutsealaste riskide ennetusest teadvustamise parandamises. Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (riiklik töötingimuste parandamise asutus) pakub nõu ettevõtetele ja tegeleb jooksva kutsealaste riskide ennetusega.
  • kutsehaiguste raviametid koos kutsehaiguste spetsialistidega, kelle ennetustöö on pühendatud ainiti sellele, et vältida kõike, mis töötajate tervist halvendaks.

Teabekeskuste kontaktandmed

Ministère du Travail
39-43 quai André Citröen
75739 Cedex 15 Paris
Prantsusmaa
Contact person:
Lucie MEDIAVILLA
Tel: +33 1 44 38 25 08
E-posti aadress: lucie [dot] mediavilla [at] travail [dot] gouv [dot] fr