Läti

Läti teabekeskust haldab riiklik tööinspektsioon. Teabevoogusid juhib teabenõukogu, mis koosneb mitme asutuse - sotsiaalministeeriumi, riikliku tööinspektsiooni, Läti vabade ametiühingute liidu, Läti tööandjate liidu ja kutseohutuse ja keskkonnatervise instituudi - tööohutuse ja töötervishoiu esindajatest.


Teabekeskuse üks ülesandeid on hallata veebilehte, kus avaldatakse Läti olukorda käsitlevat mitmesugust tööohutuse ja töötervishoiu teavet. Asjahuvilised leiavad veebilehelt uudiseid õigusaktide arengute, kavandatavate tegevuste, õigussätete, artiklite ja statistika kohta, mis annavad Läti tööohutusest koondülevaate.


Teabekeskuste kontaktandmed

Valsts darba inspekcija
Kr. Valdemara Str. 38 k-1
LV-1010 Riga
Läti
Contact person:
Linda MATISĀNE
Tel: +371 670 217 21
E-posti aadress: linda [dot] matisane [at] vdi [dot] gov [dot] lv