Kokkuvõte Transpordi- ja laondustegevused – tõendid uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringust (ESENER)

Keywords:

Mitmesugused tegevused transpordi- ja laondussektoris põhjustavad töötajatele eri liiki riske, mis vajavad sihipäraseid töötervishoiu ja tööohutuse lähenemisviise.

Aruanne annab ülevaate tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise tavadest sektori töökohtadel Euroopas, vaadeldes kolme uuringulaine tulemusi ja täiendades neid sektori esindajatega peetud vestlustega. Aruandes tuvastatakse mõned peamistest neid tavasid mõjutavatest teguritest, nt ettevõtte suurus ja juhtkonna pühendumus, samuti peamised töökeskkonna riskitegurid ja sektori töötajate terviseprobleemid.

Esitatakse sektoripõhised poliitikasoovitused, mis käsitlevad peamisi tööohutuse ja töötervishoiu riske ja tervisenäitajaid ning koolitust ja töötajate osalust.

Laadi alla in: en | es |