Teabeleht: kantserogeenid tööl

Keywords:

Teabeleht, mille on ühiselt koostanud kõik kantserogeenide tegevuskava partnerid, pakub lühidalt praktilist nõu, kuidas vältida kantserogeenidest tingitud riske töökohas. Lühiteabedokumendina, mis on kavandatud argikasutuseks, algab teabeleht töökeskkonna kantserogeenide määratlusega ja rõhutab nendega seotud riske.

Seejärel annab see ülevaate õigusaktide erinõuetest, nt riskihindamisest, kantserogeenidele kohaldatavate ennetusmeetmete hierarhiast ja ohtlike ainete piirnormist töökeskkonnas. Teabelehel on teave meetmete kohta ohutuse säilitamiseks ja intsidentide korral ning selle kohta, kuidas tuvastada eririskiga töötajaid.

Selles on kasulike vahendite ja kantserogeenide tegevuskava juhiste ja teabe lingid – kõik, mida on vaja, et ohjata kantserogeenidest tingitud riske töökohas.

Laadi alla in: bg | cs | da | de | el | en | fi | fr | is | lt | mt | nl | no | pt | sk | sl |