Ohtlik: kemikaalid! Ohupiktogrammide selgitus

Keywords:

Keemiatoodete märgistuse piktogramme on muudetud. Tervisekahjustuste ja haigestumise vältimiseks töökohal õppige paremini tundma kemikaaliohu piktogramme. Keemiatooteid kasutatakse tööl iga päev – mitte ainult tootmisettevõtetes, vaid ka ehitustöödel ja büroodes – näiteks puhastustoodetes, värvides jne. Euroopa Liidu 2009. aasta klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määrusega võeti kasutusele uued hoiatuspiktogrammid. Rombikujulised piktogrammid näitavad ohtliku aine või segu kasutamisega kaasneva(te) ohu/ohtude iseloomu. Märgistusel lisatakse piktogrammidele tunnussõnad, ohulaused ja hoiatuslaused, samuti toote ja tarnija andmed. Õppige koos Napoga, kuidas saavutada ohutus töökohal!

Laadi alla in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |